Aktualności

Uniwersytet Medyczny w Łodzi chce przetestować system teleopieki nad seniorami.

Sprzęt dla seniorów jest bardzo prosty w obsłudze; urządzenia wyposażone są w technologię „bluetooth low energy” oraz posiadają małą liczbę przycisków. W ramach systemu lekarz nie musi być cały czas dostępny, bowiem emitowane są tzw. alerty w momencie kiedy przekroczone zostaną określone wartości badanych parametrów. – To pozwala na mniejsze obłożenie personelem specjalistycznym i jesteśmy w stanie lepiej zarządzać opieką zdrowotną – ocenił Staroń.

Jak podkreślił, społeczeństwo szybko się starzeje, a nasi dziadkowie i babcie coraz częściej trafiają do domów opieki. – Takie rozwiązanie może być alternatywą dla tego typu opieki. Możemy starszych pacjentów zatrzymać w domu tak długo, jak tylko się da – uważa specjalista z łódzkiego UM.

Uczelnia stara się o unijne środki w ramach programu badawczego Horyzont 2020 na przeprowadzenie badań pilotażowych. Według Staronia projekt otrzymał już certyfikat doskonałości, tzw. Seal of Excellence od Komisji Europejskiej i jest duża szansa, że otrzyma także dofinansowanie. – Chcemy potwierdzić skuteczność tego rozwiązania telemedycznego, z drugiej strony chcemy przeprowadzić analizę jego kosztów – dodał.

Źródło: http://www.rynekzdrowia.pl/Technologie-informacyjne/Uniwersytet-Medyczny-w-Lodzi-chce-przetestowac-system-teleopieki-nad-seniorami,167827,7,1.html

Przeczytaj cały artykuł: http://www.rynekzdrowia.pl/Technologie-informacyjne/Uniwersytet-Medyczny-w-Lodzi-chce-przetestowac-system-teleopieki-nad-seniorami,167827,7,1.html

 

 


  Raport PwC na temat aktualnego stanu badań klinicznych w Polsce

 

AKTUALNE PROJEKTY REALIZOWANE PRZEZ UCZELNIĘ

BADANIA KLINICZNE

 1. AKRONIM: FAST
  TYTUŁ: Toward Safe and effective immunotherapy of persistant lifethreatening food allergies.
  NUMER POZWOLENIA URPL: UR/DBL/D/235/2015
  KOORDYNATOR BADANIA: prof. dr hab. n . med. Marek L. Kowalski
  OŚRODEK KOORDYNUJĄCY: Klinika Immunologii, Reumatologii i Alergii, Międzywydziałowa Katedra Immunologii Klinicznej i mikrobiologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź
 1. AKRONIM: ALIC4E
  TYTUŁ: Antivirals for influenza-like illness? An rCt of clinical and cost effectiveness in primary care.
  NUMER POZWOLENIA URPL: UR/DBL/D/084/2016
  KOORDYNATOR BADANIA: dr hab. n. med. prof. nadzw. Maciej Godycki-Ćwirko
  OŚRODEK KOORDYNUJĄCY: Centrum Medycyny Rodzinnej i Społeczności Lokalnych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, ul. Kopcińskiego 20, 91-153 Łódź

EKSPERYMENTY MEDYCZNE

 1. AKRONIM: TELEREH – HF
  TYTUŁ: Zastosowanie technologii telemedycznych w nowym modelu organizacji i realizacji kompleksowej rehabilitacji chorych z niewydolnością serca.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. Maciej Banach, dr hab. n. med. prof. nadzw.  Robert Irzmański
  PROGRAM: STRATEGMED
 1. AKRONIM: SIMPATHY
  TYTUŁ: Stimulating Innovation Management of Polypharmacy and Adherence in The Elderly.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n. med. Przemysław Kardas
  PROGRAM: 3 Program działań w dziedzinie zdrowia
 1. AKRONIM: SUNFRAIL
  TYTUŁ: Reference Sites Network for Prevention and Care of Frailty and Chronic Conditions in community dwelling persons of EU Countries.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
  PROGRAM: 3 Program w dziedzinie zdrowia
 1. AKRONIM: SCOPE
  TYTUŁ: Screening for Chronic Kidney Disease (CKD) among Older People across Europe.
  KIEROWNIK PROJEKTU:  prof. dr hab. n. med. Tomasz Kostka
  PROGRAM: HORYZONT 2020
 1. AKRONIM: IFAAM
  TYTUŁ: Integrated Approaches to Food Allergen and Allergy Risk Management.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n. med. Marek Kowalski
  PROGRAM: 7 Program Ramowy
 1. AKRONIM: DSD – LIFE
  TYTUŁ: Clinical European study on the outcome of surgical and hormonal therapy and psychological intervention in disorders of sex development.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n.med. Jolanta Słowkiowska-Hilczer
  PROGRAM: 7 Program Ramowy
 1. AKRONIM: OPTIFEL
  TYTUŁ: Optimised food products for elderly populations.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n. med. Dariusz Nowak
  PROGRAM: 7 Program Ramowy
 1. AKRONIM: EU-CERT-ICD
  TYTUŁ: Comparative Effectiveness Research to Assess the Use of Primary Prophylactic Implantable Cardioverter Defibrillators in Europe.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n. med. Andrzej Lubiński
  PROGRAM: 7 Program Ramowy
 1. AKRONIM: INNOREH
  TYTUŁ: Nowatorski system do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n. med. Magdalena Józefowicz-Korczyńska
 1. AKRONIM:
  TYTUŁ: Interwencja żywieniowa u pacjentów z niedrobnokomórkowym nowotworem płuc.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n.med. Janusz Szemraj
 1. AKRONIM: FMSF
  TYTUŁ: Flow Mediated Skin Fluorescence, opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych i cierpiących na choroby autoimmunizacyjne.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n. med. Anna Woźniacka
 1. AKRONIM: FMSF
  TYTUŁ: Flow Mediated Skin Fluorescence, opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych i cierpiących na choroby obturacyjne płuc.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n. med. Paweł Górski
 1. AKRONIM: FMSF
  TYTUŁ: Flow Mediated Skin Fluorescence, opartej o fluorescencję NADH, w następstwie zmian przepływu krwi w naczyniach krwionośnych, u osób zdrowych z czynnikami ryzyka i cierpiących na schorzenia układu sercowo-naczyniowego.
  KIEROWNIK PROJEKTU: prof. dr hab. n. med. Jarosław Kasprzak

 

Nasi partnerzy