Nasz zespół

Marcin Mitał

Sekcja Badań Klinicznych

Specjalista ds. Wdrażania Projektów
e-mail: marcin.mital@umed.lodz.pl

Tel. kom.: +48 799 092 111

mgr Ireneusz Staroń

Sekcja ds. Badań Klinicznych

Kierownik Sekcji ds. Badań Klinicznych
e-mail: ireneusz.staron@umed.lodz.pl
tel. kom.: +48 785 911 593

mgr inż. Marzena Bielińska

Sekcja ds. Badań Klinicznych

Specjalista ds. Badań Klinicznych
e-mail: marzena.joanna.bielinska@umed.lodz.pl
tel. kom.: +48 799 092 112

mgr Izabela Stanisz

Sekcja ds. Badań Klinicznych

Specjalista ds. Badań Klinicznych
e-maila:izabela.stanisz@umed.lodz.pl

mgr Aleksandra Feliksiak

Specjalista ds. Badań Klinicznych 
aleksandra.feliksiak@umed.lodz.pl
tel.kom.: 502-447-611

Intranet

intranet

Nasi partnerzy