OGŁOSZENIE O KONKURSIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

na uzyskanie wsparcia na realizację projektów B+R

 w ramach Programu „Inkubator Innowacyjności+”

Celem konkursu jest dofinansowanie projektów przedwdrożeniowych, których rezultaty będą skomercjalizowane przez pracowników i zespoły badawcze Konsorcjum czterech uczelni (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi)

Na podstawie ogłoszenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 19 sierpnia 2016 r. o ustanowieniu przedsięwzięcia pod nazwą „Inkubator Innowacyjności+” (M. P. poz. 821) ogłasza się konkurs na finansowanie zadań w zakresie przygotowania i realizacji projektów badawczo rozwojowych.

Konkurs na dofinansowanie prac przedwdrożeniowych, w tym dodatkowych testów laboratoryjnych lub dostosowania wynalazku do potrzeb zainteresowanego nabywcy realizowany będzie od maja 2017 roku do momentu wyczerpania środków finansowych.

Konsorcjum (Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Łódzki, Uniwersytet Warmińsko – Mazurski w Olsztynie, Akademia Sztuk Pięknych w Łodzi) zaprasza do współpracy naukowców Uczelni wchodzących w skład Konsorcjum pragnących uzyskać wsparcie w badaniach przedwdrożeniowych oraz komercjalizacji wyników swoich badań naukowych oraz przedsiębiorców chcących skorzystać z oferty technologicznej.

Termin realizacji prac przedwdrożeniowych od 1 czerwca 2017 r. do 30 września 2018 r.

Kontakt:

Broker: Przemysław Nowakowski, tel. 797-604-075, e-mail: przemyslaw.nowakowski@umed.lodz.pl

Broker: mgr Tomasz Jankowski, tel. 502-447-575, e-mail: tomasz.jankowski@umed.lodz.pl

Koordynator Projektu:

mgr Aleksandra Łuczak, tel. 799-092-113, e-mail: aleksandra.luczak@umed.lodz.pl

1. Regulamin Konkursu na realizację prac B+R w ramach projektu II+

2. Załącznik nr 1 Wniosek o objecie wsparciem

Załącznik nr 2 Raport Informacja o postępie wykonywanych prac

Załącznik nr 3 Umowa prace badawcze

Załącznik nr 4 Regulamin Komisji Inwestycyjnej w ramach projektu II+

Opublikowano: 19 May 2017