Inauguracja Programu Smart-up Lab

W dniu 15 marca 2018 roku 35 uczestników rozpoczęło przygodę z innowacją w ramach drugiej edycji międzynarodowego programu Smart-up Lab finansowanego ze środków EIT Health. Dr n. med. Bartłomiej Grobelski, Dyrektor Centrum Innowacji i Transferu Technologii witając przyszłych liderów innowacji zachęcał do odwagi i kreatywności w poszukiwaniu rozwiązań w obszarze zdrowia.

Interdyscyplinarne grupy składające się ze studentów, absolwentów i przedsiębiorców różnych dyscyplin wspólnie będą kształcić się w obszarze przedsiębiorczości, tworzyć innowacje metodą design thinking, budować prototypy i prezentować pomysły na produkt lub usługę przed inwestorami.

O możliwościach współpracy z inwestorami i pozyskiwania środków na rozwój pomysłów uczestnicy dowiedzieli się w trakcie prezentacji p. Jana Bociana na temat Funduszu „NOWA ZIEMIA OBIECANA SEED FUND”, którego operatorem jest spółka RDS Fund Sp. z o.o – nowy lokator Inkubatora Przedsiębiorczości.

Opublikowano: 20 marca 2018