Inkubator Innowcyjności 2.0 KONKURS!!!

Jeśli masz:

  • Pomysł na badania przedwdrożeniowe
  • Chcesz zrealizować dodatkowe testy laboratoryjne
  • Chcesz dostosować wynalazek do potrzeb przedsiębiorcy
  • Chcesz nawiązać współpracę z przemysłem
  • Chcesz chronić prawnie wytworzone wyniki prac badawczo – rozwojowych

Zapraszamy do nowej edycji programu Inkubator Innowacyjności 2.0 !!!!!

Pierwszy nabór do dnia 10 czerwca 2019r.

Szczegóły:

Aleksandra Łuczak, tel. 799-092-113, email: aleksandra.luczak@umed.lodz.pl lub ciitt@umed.lodz.pl

 Regulamin konkursu 2.0

 Raport Informacja o postępie wykonywanych prac 2.0

 wzór Wniosku o objęcie wsparciem 2.0

 Regulamin Komisji Inwestycyjnej w ramach projektu 2.0

Opublikowano: 20 maja 2019