O nas

logo_inkubator_przed_pngInkubator Przedsiębiorczości Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (IP UM w Łodzi) jest jednostką ogólnouczelnianą, wspierającą rozwój lokalnych podmiotów gospodarczych i innych podmiotów środowiska ekonomiczno- społecznego w tym akademickiego.

Naszym zadaniem priorytetowym jest wspieranie firm nowoutworzonych lub w fazie rozwoju.

Główne cele Inkubatora:

  • stworzenie ośrodka generującego warunki dla rozwoju innowacyjności przedsiębiorstw
  • zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstw na lokalnym rynku
  • wspieranie rozwoju sektora MŚP
  • rozwój potencjału podmiotów gospodarczych województwa łódzkiego
  • pomoc w nawiązywaniu kontaktów gospodarczych i kojarzeniu firm

Cele pośrednie IP:

  • kreowanie innowacyjnych przedsięwzięć produkcyjnych i usługowych na lokalnym rynku
  • stworzenie platformy współpracy pomiędzy przedsiębiorcami rozpoczynającymi działalność
    i już istniejącym, a także pomiędzy biznesem i Uczelniami Wyższymi
  • stworzenie warunków umożliwiających dywersyfikację lokalnej gospodarki

Zespół:

Dyrektor Inkubatora Przedsiębiorczości UM w Łodzi- dr n.med. Bartłomiej Grobelski
Obsługa klienta kluczowego- Izabela Szczecińska

Nasi partnerzy