Hard Skills 2019
January 28, 2019

Inkubator Innowacyjności 2.0

Co oferujemy?

Inkubator Innowacyjności 2.0 ma na celu wsparcie procesu zarządzania wynikami prac rozwojowych, w szczególności w zakresie komercjalizacji. Projekt jest realizowany w konsorcjum trzech uczelni – Uniwersytet Medyczny w Łodzi, Uniwersytet Warmińsko- Mazurski w Olsztynie oraz Uniwersytet Łódzki w ramach dofinansowania otrzymanego od MNiSW.

Masz:
- Pomysł na badania przedwdrożeniowe
- Chcesz dodatkowe testy laboratoryjne
- Chcesz dostosować wynalazek do potrzeb przedsiębiorcy
- Chcesz nawiązać współpracę z przemysłem
- Chcesz chronić wytworzone wyniki prac badawczo - rozwojowych?

Dla kogo?

Zapraszamy studentów i pracowników UM w Łodzi

W jaki sposób?

Złożyć Wniosek o objęcie wsparciem do 10 czerwca 2019

Termin realizacji – 1 maj 2019 – 29 luty 2020
.

Kontakt:

Aleksandra Łuczak - aleksandra.luczak@umed.lodz.pl