Program MediHUB C9

Działania całoroczne:

Opis: wysyłane mailem informacje o dostępnych rekrutacjach, konkursach, grantach, źródłach finansowania, success stories, wynalazcach itp.
Grupa docelowa: uczestnicy programu akceleracyjnego MediHUB C9
Korzyści dla uczestnika: stale aktualne informacje o projektach, dostępnych możliwościach rozwoju i działalności CIiTT

Opis: regularny kontakt i śledzenie losów współpracujących z nami firm i uczestników poprzednich edycji projektów,
Grupa docelowa: współpracujące firmy, alumni projektów
Korzyści dla uczestnika: stała współpraca z CIiTT

Opis: organizacja koła naukowego młodych innowatorów i przedsiębiorców na UM, regularne spotkania, szkolenia i budowa innowacyjnych produktów i usług w ramach Programu Akceleracyjnego MediHUB C9
Grupa docelowa: studenci i doktoranci UM
Korzyści dla uczestnika: rozwój wiedzy, umiejętności i innowacyjnych rozwiązań już na etapie studiów

Opis: każdy z uczestników programu akceleracyjnego ma wyznaczonego promotora z CIiTT, do bieżącego kontaktu, który monitoruje i wspiera postępy, każdy uczestnik zawiera z CIiTT UM umowę inkubacyjną regulującą prawa i obowiązki obu stron
Grupa docelowa: uczestnicy programu akceleracyjnego
Korzyści dla uczestnika: bieżące wsparcie ze strony pracownika CIiTT, jasno zakreślone prawa i obowiązki

Opis: cotygodniowe spotkania w ekosystemie MediHUB C9, łączące ludzi o ciekawych pomysłach i posiadających specjalistyczną wiedzę w różnych dziedzinach.
Grupa docelowa: studenci, doktoranci, absolwenci, naukowcy, przedsiębiorcy
Korzyści dla uczestnika: wymiana doświadczeń, walidacja pomysłów, zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności.

Opis: cotygodniowe spotkania w ekosystemie MediHUB C9 z ekspertami z różnych dziedzin (m.in. prototypowanie, ochrona IP, adwokat, programista, księgowa, lekarz, pielęgniarka, fizjoterapeuta, business developer).
Grupa docelowa: uczestnicy programu akceleracyjnego MediHUB C9
Korzyści dla uczestnika: wsparcie rozwoju biznesu, walidacja pomysłów, zdobywanie dodatkowej wiedzy i umiejętności.

Styczeń

Innovation Day

Opis: 1 lub 2-dniowe wydarzenie, w czasie którego pracujemy nad challengem zaproponowanym przez firmę lub uczelnię/szpital (metodologią Design Thinking); przewidziane nagrody (rzeczowe lub wstęp do projektów CIiTT)

Grupa docelowa: studenci, doktoranci z różnych uczelni, absolwenci, naukowcy, przedsiębiorcy (ważne, aby stworzyć interdyscyplinarne grupy); również anglojęzyczni, max 50 osób (3 grupy, 3 challenge)

Korzyści dla uczestnika: poznanie oferty programu akceleracyjnego, rozpoczęcie współpracy z CIiTT

Luty

Smart Teacher

Opis: szkolenie wykładowców z dziedziny kreowania innowacyjnych pomysłów wśród studentów

Grupa docelowa: wykładowcy UM i innych uczelni

Korzyści dla uczestnika: rozwój wiedzy i umiejętności dydaktycznych

Marzec - Czerwiec

Smart-Up Lab

Opis: 4-miesięczna interdyscyplinarna szkoła innowacji i przedsiębiorczości

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, naukowcy, przedsiębiorcy, również anglojęzyczni

Korzyści dla uczestnika: poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy innowacyjnych produktów i usług, a także przedsiębiorczości,

Kwiecień - Maj

Innovative Fellowship

Opis: 3-miesięczna szkoła Biodesign dla studentów i doktorantów

Grupa docelowa: studenci i doktoranci (cała Europa)

Korzyści dla uczestnika: intensywny rozwój umiejętności w zakresie nauk biomedycznych

Lipiec - Sierpień

Summer School

Opis: 2-tygodniowa szkoła letnia dla studentów z całej Europy

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, absolwenci (cała Europa)

Korzyści dla uczestnika: rozwój wiedzy i umiejętności, zachęcenie do innowacyjnego myślenia

Wrzesień

Smart Teacher

Opis: szkolenie wykładowców z dziedziny kreowania innowacyjnych pomysłów wśród studentów

Grupa docelowa: wykładowcy UM i innych uczelni

Korzyści dla uczestnika: rozwój wiedzy i umiejętności dydaktycznych

Wrzesień - Październik

Bootcamp

Opis: 1 lub 2 miesięczne szkolenia i walidacja projektu

Grupa docelowa: startupy (cała Europa)

Korzyści dla uczestnika: rozwój startupu w ramach międzynarodowego programu, zwiększenie potencjału biznesowego

Wrzesień - Październik

Silver Starters

Opis: 8-tygodniowy cykl szkoleń z zakresu nowoczesnej przedsiębiorczości łączący warsztaty stacjonarne ze szkoleniami on-line.

Grupa docelowa: osoby 50+

Korzyści dla uczestnika: Wszyscy uczestnicy otrzymają pomoc trenerów i ekspertów. Wypracowane w trakcie zajęć pomysły wezmą udział w konkursie, najlepsze z nich zostaną wyróżnione nagrodami pieniężnymi.

Wrzesień - Grudzień

Smart-Up Lab

Opis: 4-miesięczna interdyscyplinarna szkoła innowacji i przedsiębiorczości

Grupa docelowa: studenci, doktoranci, naukowcy, przedsiębiorcy, również anglojęzyczni

Korzyści dla uczestnika: poszerzenie wiedzy i umiejętności w zakresie budowy innowacyjnych produktów i usług, a także przedsiębiorczości,

Październik

Innovation Day

Opis: 1 lub 2-dniowe wydarzenie, w czasie którego pracujemy nad challengem zaproponowanym przez firmę lub uczelnię/szpital (metodologią Design Thinking); przewidziane nagrody (rzeczowe lub wstęp do projektów CIiTT)

Grupa docelowa: studenci, doktoranci z różnych uczelni, absolwenci, naukowcy, przedsiębiorcy (ważne, aby stworzyć interdyscyplinarne grupy); również anglojęzyczni, max 50 osób (3 grupy, 3 challenge)

Korzyści dla uczestnika: poznanie oferty programu akceleracyjnego, rozpoczęcie współpracy z CIiTT

Listopad

Forge of Talents

Opis: 1-dniowe wydarzenie – pitchowanie przed inwestorami + Speed Dating.

Grupa docelowa: Udział biorą zespoły z programu akceleracyjnego MediHUB C9 i zaproszeni goście.

Korzyści dla uczestnika: możliwość przedstawienia pomysłu przed inwestorami, wymiana doświadczeń.

Grudzień

Innowacje w Medycynie

Opis: 1-dniowy konkurs na najlepsze innowacyjne projekty, które następnie można zmienić w aplikacje do projektów innowacyjnych EIT Health (3 mln EUR).

Grupa docelowa: uczestnicy programu akceleracyjnego MediHUB C9

Korzyści dla uczestnika: dyskusja nad projektami innowacyjnymi, wstęp do wspólnego przygotowywania wniosków do EIT Health, wsparcie CIiTT

Grudzień

Awareness Day

Opis: 1-dniowe wydarzenie podsumowujące działalność i projekty CIiTT, promocja i prezentacja Success Stories.

Grupa docelowa: uczestnicy projektów CIiTT w danym roku

Korzyści dla uczestnika: zapoznanie się z pełną ofertą CIiTT, wymiana doświadczeń.