Nasz zespół

dr n. med. Bartłomiej Grobelski

Dyrektor Centrum Innowacji I Transferu Technologii

Dyrektor CIiTT
e-mail: bartlomiej.grobelski@umed.lodz.pl

dr n. med. Cezary Lipiński

Zastępca Dyrektora Centrum Innowacji i Transferu Technologii

e-mail: cezary.lipinski@umed.lodz.pl

Honorata Boczkowska

UMED Spółka z o. o.

Specjalista ds. Przedsiębiorczości
e-mail: h.boczkowska@umed.pl
Tel. kom.: +48 799 092 111

mgr Agnieszka Rzeźnik

Sekcja Transferu Technologii

Kierownik Sekcji Transferu Technologii
e-mail: agnieszka.rzeznik@umed.lodz.pl
Tel. Kom.: +48 799 092 105

mgr Aleksandra Łuczak

Sekcja Transferu Technologii

Specjalista ds. Transferu Technologii
e-mail: aleksandra.luczak@umed.lodz.pl
Tel. Kom.: +48 799 092 113

Przemysław Nowakowski

Sekcja Transferu Technologii

Broker Innowacji
e-mail: przemyslaw.nowakowski@umed.lodz.pl
Tel. Kom.: +48 797 604 075

mgr Tomasz Jankowski

Sekcja Transferu Technologii

Broker Innowacji
e-mail: tomasz.jankowski@umed.lodz.pl
Tel. Kom.: +48 502 447 575

Marcin Mitał

Sekcja Transferu Technologii

Specjalista ds. Wdrażania Projektów
e-mail: marcin.mital@umed.lodz.pl

mgr Marta Nowakowska

Sekcja ds. Transferu Technologii

Samodzielny Referent ds. Administracyjnych
e-mail:marta.nowakowska@umed.lodz.pl

mgr Ireneusz Staroń

Sekcja ds. Badań Klinicznych

Kierownik Sekcji ds. Badań Klinicznych
e-mail: ireneusz.staron@umed.lodz.pl
tel. kom.: +48 785 911 593

mgr inż. Marzena Bielińska

Sekcja ds. Badań Klinicznych

Specjalista ds. Badań Klinicznych
e-mail: marzena.joanna.bielinska@umed.lodz.pl
tel. kom.: +48 799 092 112

mgr Izabela Stanisz

Sekcja ds. Badań Klinicznych

Specjalista ds. Badań Klinicznych
e-maila:izabela.stanisz@umwd.lodz.pl

mgr Jakub Terebus

Sekcja ds. Badań Klinicznych

Samodzielny Referent ds. Administracyjnych
e-mail: jakub.terebus@umed.lodz.pl

mgr Joanna Baranowska

Sekcja ds. Projektów Akceleracyjnych

Kierownik Sekcji ds. Projektów Akceleracyjnych
e-mail: joanna.baranowska@umed.lodz.pl
Tel. Kom.: +48 799 092 107

mgr Ewa Nocuń

Sekcja ds. Projektów Akceleracyjnych

Specjalista ds. Wdrażania Projektu
e-mail: ewa.nocun@umed.lodz.pl

dr n. farm. Marcin Ciszewski

Sekcja ds. Projektów Akceleracyjnych

Specjalista ds. Wdrażania Projektów
e-mail:marcin.ciszewski@umed.lodz.pl

Izabela Szczecińska

Inkubator Przedsiębiorczości

Specjalista ds. Przedsiębiorczości
e-mail: izabela.szczecinska@umed.lodz.pl
Tel. kom.: +48 502 447 569

mgr Magdalena Kieliszek

Dział Rozwoju Systemów Opieki Zdrowotnej

Specjalista ds. Opieki Koordynowanej
e-mil: magdalena.kieliszek@umed.lodz.pl

mgr Janina Siejka

Dział Rozwoju Systemów Opieki Zdrowotnej

Samodzielny Referent ds. Administracyjnych
e-mail:janina.siejka@umed.lodz.pl
tel: 502 447 611

Centrum Innowacji i Transferu Technologii
Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
ul. Muszyńskiego 2 , II piętro
90-151 Łódź
email: ciitt@umed.lodz.pl
www.citt.umed.pl

Zapraszamy od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 16:30

Nasi partnerzy