Ośrodki badawcze

Zakład Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej

W strukturze Zakładu Mikrobiologii i Laboratoryjnej Immunologii Medycznej Katedry Biologii i Mikrobiologii Medycznej Uniwersytet Medyczny w Łodzi znajdują się: – …

Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej

Zakład Biostatystyki i Medycny Translacyjnej, założony w 2016 roku i zarządzany przez dr. hab. n. med. Wojciecha Fendlera prof. UM, …

Katedra Farmacji Stosowanej / Zakład Farmacji Aptecznej / Zakład Technologii Postaci Leku

OFERTA WSPÓŁPRACY NAUKOWO-BADAWCZEJ, USŁUGOWEJ I SZKOLENIOWEJ Katedra Farmacji Stosowanej specjalizuje się we współpracy w obszarze komercjalizacyjnym nowego leku bądź też …

Centralne Laboratorium Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CoreLab)

Centralne Laboratorium Naukowe  – umożliwia dostęp do nowoczesnych metod badawczych wszystkim jednostkom Uniwersytetu Medycznego oraz jednostkom zewnętrznym prowadzenia nowoczesnych badań …

Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej

Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej i Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego już od kilkudziesięciu lat prowadzi poradnictwo i diagnostykę w zakresie …

Zwierzętarnia

Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ZWF) stanowi kompleks pracowni doświadczalnych in vivo i in vitro świadczących usługi badawcze …

Biobank

Biobank jest miejscem, w którym  gromadzone są i przechowywane materiały  biologiczne (surowica, płyny ustrojowe, zamrożone komórki, próbki DNA i mRNA) pochodzące od dawców. Dysponuje …