Zakład Farmacji Stosowanej

Katedra Farmacji Stosowanej specjalizuje się we współpracy w obszarze komercjalizacyjnym nowego leku bądź też nowej postaci leku. Nasze how-know obejmuje badania przedkliniczne in vitro i in vivo. Dotyczą one screeningu i wyselekcjonowania nowej substancji farmakologicznie czynnej. Badania in vitro to molekularna charakteryzacja punktu uchwytu i mechanizmu działania nowej postaci leku w zakresie metabolomiki, transkryptomiki oraz proteomiki. Badania aktywności biologicznej, wyselekcjonowanej
w drodze testów przesiewowych, wiodącej cząsteczki chemicznej obejmują identyfikację genetycznej i niegenetycznej interakcji testowanej substancji. Opracowanie gotowej do wdrożenia  do badań klinicznych formulacji nowego leku zawierają pełną analizę parametrów fizycznych, chemicznych oraz mechanicznych właściwości w tym analizę farmaceutyczną takimi metodami jak: HPLC, HPLC-MS/MS, NMR. Prowadzimy  również ocenę potencjalnego wpływu nowego leku na organizm żywy w zakresie badań in vivo na modelach zwierzęcych.

OSOBA DO KONTAKTU:

dr hab n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

e-mail: katarzyna.blaszczak-swiatkiewicz@umed.lodz.pl

tel.: 42-677-92-41

Zakład Farmacji Aptecznej
Uniwersytet Medyczny
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź