Smart Ageing Camp – międzynarodowy program dla Start-up’ów

Chcesz rozwinąć Twój Start-Up?
Czy Twoja oferta jest przeznaczona dla osób w wieku 50+?
Czy działasz w obszarze MediaTech, BioTech, DigitaHealth?

Witamy wszystkie Przedsiębiorcze Umysły!

Smart Ageing Camp to szansa dla start-upów, aby zyskać nowatorskie podejście i zdobyć doświadczenie w zakresie przedsiębiorczości. Oferta obejmuje dwumiesięczny cykl szkoleń z zakresu zarządzania i praktycznego zastosowania narzędzi do rozwoju biznesu. Wybrane zespoły będą miały okazję  na rozwój swoich pomysłów biznesowych poprzez spotkania z ekspertami, środowiskami opiniotwórczymi i potencjalnymi klientami.

Program Smart Ageing Camp  przebiega w dwóch etapach:
Etap 1:  4-tygodniowy cykl szkoleń w Dublinie, Łodzi i Budapeszcie skoncentrowany na zdefiniowaniu klienta końcowego, rozwijaniu umiejętności biznesowych, odkrywaniu nowych narzędzi oraz budowaniu nowego podejścia do rozwiązywania problemów.

Etap 2:  4-tygodniowy biznes-tour po Europie mający na celu spotkania z inwestorami, klientami i  zainteresowanymi stronami w celu przygotowania ofert i pomysłów biznesowych dla docelowych odbiorców.

Zapraszamy wszystkie Start-upy z najlepszymi rozwiązaniami skierowanymi do klientów w wieku 50+.

 Formularz aplikacyjny dostępny jest  TUTAJ do 12 maja 2018 roku.

Opublikowano: 15 lutego 2018