UMED Sp. z o. o.

Aktem notarialnym z dnia 04 marca 2010r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, działając w oparciu o art. 86a Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym zawiązał spółkę celową.

Celem spółki jest wspieranie procesów transferu innowacji w drodze budowania skutecznej współpracy między Uczelnią a Biznesem.

Ponadto spółka świadczy usługi m.in. o charakterze wdrożeniowym, koncepcyjnym i badawczym oraz prace rozwojowe w dziedzinach nauk o życiu (live science).

Spółka jest kluczowym elementem budowania ekosystemu innowacji wokół Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, co wyraża się w kreowaniu spółek odpryskowych typu spin-off i spin-out, oraz angażowaniu się w przedsięwzięcia gospodarcze wykorzystujące lub zbieżne z osiągnięciami Uczelni.

Rada Nadzorcza:

  • dr hab. n. med. Dariusz Nowak (przewodniczący),
  • Zbigniew Pankiewicz,
  • Lidia Solecka.

Zarząd:

  • dr n.med. Bartłomiej Grobelski

Kontakt:

UMED Sp. z o.o.
ul. Jana Muszyńskiego 2, 90-151 Łódź (Strefa Wiedzy i Innowacji)
REGON: 100861561, NIP: 7272758803

Nasze Spółki:

 

Nasi partnerzy