UMED Sp. z o. o.

Aktem notarialnym z dnia 04 marca 2010r. Uniwersytet Medyczny w Łodzi, działając w oparciu o art. 86a Ustawy z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym zawiązał spółkę celową.

Celem spółki jest wspieranie procesów transferu innowacji w drodze budowania skutecznej współpracy między Uczelnią a Biznesem.

Ponadto spółka świadczy usługi m.in. o charakterze wdrożeniowym, koncepcyjnym i badawczym oraz prace rozwojowe w dziedzinach nauk o życiu (live science).

Spółka jest kluczowym elementem budowania ekosystemu innowacji wokół Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, co wyraża się w kreowaniu spółek odpryskowych typu spin-off i spin-out, oraz angażowaniu się w przedsięwzięcia gospodarcze wykorzystujące lub zbieżne z osiągnięciami Uczelni.

Rada Nadzorcza:
– Paweł Zawieja
– Michał Marek

Zarząd:
dr n.med. Bartłomiej Grobelski (Prezes)

Kontakt:

Mariusz Bogacz (Dyrektor operacyjny)
m.bogacz@umed.pl
+48 576 333 823

Honorata Boczkowska (Specjalista ds. przedsiębiorczości)
h.boczkowska@umed.pl
+48 694 981 764

UMED Spółka z o.o.
90-151 Łódź, ul. Muszyńskiego 2
NIP: 7272758803, REGON: 100861561

Sąd Rejonowy dla Łodzi-Śródmieścia w Łodzi,
XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000353305

Kapitał zakładowy: 250 000 PLN

Bank: ING Bank Śląski S.A.
Nr konta:  75 1050 1461 1000 0023 4818 6798

Nasze Spółki:

Nasi partnerzy