UROCZYSTA WIECHA MEDIHUB

Mamy przyjemność poinformować, że dnia 13/12/2019 o godzinie 10:00 przy ul. Mazowieckiej 17 w Łodzi odbędzie się uroczysta „wiecha” – symboliczne zakończenie ważnego etapu budowy MediHUB Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

MediHUB Uniwersytetu Medycznego w Łodzi to inwestycja w przyszłość, której celem jest stworzenie środowiska facylitującego powstawanie i rozwój innowacyjnych start-upów. Poprzez skondensowanie niezbędnej wiedzy, narzędzi i usług w jednym miejscu oraz zapewnienie kompleksowej opieki pomysłodawcom, poczynając od walidacji merytorycznej z udziałem mentorów, pomoc administracyjno-prawną, dostęp do prototypowni, jak również możliwość korzystania z przestrzeni biurowej, ekosystem MediHUB będzie gwarantował możliwość konkurowania na rynkach lokalnych i globalnych. MediHUB będący Inkubatorem stanowi zmaterializowanie dążeń Uniwersytetu do budowania ekosystemu innowacji.

Otwarcie MediHUB przewidziane jest na kwiecień 2020.

Opublikowano: 11 grudnia 2019