Usługi

Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej

 

Oferowane usługi:

 1. Przeprowadzenie analizy statystycznej danych z projektu naukowego oraz analiz z wykorzystaniem metod data-mining – oferta obejmuje opracowanie statystyczne danych pochodzących z projektów naukowych oraz przygotowanie wizualnej prezentacji uzyskanych wyników pod kątem publikacji czy też prezentacji na konferencji naukowej. Poza standardowymi metodami statystycznymi oferujemy analizę danych wielkoskalowych tj. badania mikromacierzowe, proteomiczne z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych i data miningowych. Możliwość współpracy komercyjnej lub na zasadach współpracy naukowej po uzgodnieniu
 2. Doradztwo w projektowaniu badań naukowych i analizy danych – oferta doradztwa na etapu projektowania badania naukowego dotyczy: obliczenia mocy statystycznej badania lub też obliczenia wymaganej liczebności próby, pomocy przy projektowaniu koncepcji badania ze zwróceniem szczególnej uwagi na późniejszą analizę danych i ocenę możliwości ich wykonania. Przeprowadzenie wstępnej analizy danych potrzebnych do przygotowania wniosku grantowego oraz przygotowania opisu analizy statystycznej. Oferta skierowana jest również do doktorantów i realizowana jest w postać konsultacji statystycznych pod kątem odpowiedniego dobrania testów statystycznych do stawianych hipotez badawczych.
 3. Szkolenia w zakresie metodologii badań naukowych oraz statystyki  – oferujemy przygotowanie krótkich szkoleń grupowych z zakresu podstawowych metod statystycznych używanych w badaniach biomedycznych oraz podstaw metodologii badań naukowych. Przedstawiamy przykłady badań naukowych z ciekawymi rozwiązaniami statystycznymi. Szkolenie jest przygotowywane indywidualnie w zależności od tematyki badań, którą zajmują się zleceniodawcy. Kompleksowe szkolenie z zakresu biostatystyki oferujemy w postaci studiów podyplomowych: http://a.umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc-komunikat&txt=4178
 4. Popularyzacja badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań translacyjnych w medycynie (wykłady, prelekcje) – oferujemy przygotowanie wykładów popularyzujących naukę i przybliżających tematykę badań translacyjnych w medycynie w ramach konferencji czy szkoleń skupiających się wokół badań naukowych w medycynie. Na potrzeby zleceniodawcy przygotowywana jest odpowiednia prezentacja przez naszych pracowników z odpowiednim doświadczeniem i przeszkoleniem z zakresu prezentacji naukowych. Wykład lub prelekcja może być przeprowadzona na terenie Łodzi, w Polsce lub w zagranicami kraju.

Dane kontaktowe:

Dr. hab. n. med., Wojciech Fendler prof. UM
Kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
Mazowiecka 15, 92-215 Łódź, Polska
e-mail: wojciech.fendler@umed.lodz.pl, wojciech_fendler@dfci.harvard.edu
https://biostat.umed.pl

Zakład Farmacji Stosowanej

LISTA USŁUG

1. In vitro

1.1. Testy wstępne

 • skrining morfologiczny: morfologiczna i metaboliczna ocena procesów życiowych komórek hodowlanych
 • testy aktywności:
 • określenie specyfiki działania biologicznego (target):
 • test na apoptozę/proliferację
 • test na podział komórkowy
 • test na uszkodzenia DNA
 • test na aktywność względem enzymów
 • test wstępnej toksyczności

1.2. Testy zasadnicze

 • – genomika: identyfikacja szlaków sygnałowych
 • – proteomika: identyfikacja komórkowej odpowiedzi (stymulacja/inhibicja)

2.In vivo

2.1. szybki screening in vivo

potwierdzanie i identyfikacja szlaków biochemicznych, potwierdzenie aktywności biologicznej, wyznaczenie dawki MTD, wyznaczenie bezpieczeństwa stosowania

3.API

3.1. opracowanie formulacji

selekcja substancji pomocniczych, wyznaczenie masy tabletki, produkcja formulacji w skali lab, dobór opakowania

3.2. fizykochemia

czas rozpadu, jednolitość masy, twardość, kruchość, homogeniczność substancji, analiza względem substancji powiązanych, rozpuszczalność, okres trwałości

OSOBA DO KONTAKTU:

dr hab n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

e-mail: katarzyna.blaszczak-swiatkiewicz@umed.lodz.pl

tel.: 42-677-92-41

Zakład Farmacji Aptecznej
Uniwersytet Medyczny
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź

Centralne Laboratorium Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CoreLab)

Usługi:

 1. Sekwencjonowanie i genotypowanie fragmentów DNA (amplikonów PCR, DNA plazmidowego).
 2. Analizy profilu metylacji DNA
 3. Analizy MLPA (Mutliplex Ligation-dependent Probe Amplification)
 4. Amplifikacja DNA i monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym
 5. Badania poziomu ekspresji genów oraz analiza mikromacierzy na małą skalę
 6. Analizy poziomu ekspresji RNA w komórkach i tkankach
 7. Ekspresja miRNA (zestawy do badania pojedyńczego miRNA oraz małe macierze umożliwiające analizę większości poznanych miRNA ludzkich, mysich i szczurzych)
 8. Badanie polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (TaqMan SNP Genotyping Assays)
 9. Analiza długości telomerów 10. Analiza ilości i integralności cfDNA (cell free DNA) w płynach ustrojowych
 10. Badanie poziomu DNA/RNA z użyciem mikroczipowego systemu elektroforezy nowej generacji
 11. Badania białek i peptydów w zakresie wyznaczenia masy cząsteczkowej, określenia czystości związku, analizy sekwencji oraz identyfikacji i lokalizacji modyfikacji potranslacyjnych białek
 12. Tworzenie map peptydowych dla zidentyfikowanych białek
 13. Proteomiczna identyfikacja składu białek w próbce (połączenie spektrometrii mas z chromatografią cieczową (LC-MS)
 14. Wielowymiarowa analiza wybranych parmetrów komórek – immunofenotypowanie, cykl komórkowy, żywotność komórek, liczebność populacji i subpopulacji komórkowych, poziom cytokin oraz innych według projektu zleceniodawcy
 15. Badania z zastosowaniem pomiarów absorpcyjnych, luminescencyjnych i fluorescencyjnych: oznaczenie poziomu ekspresji receptorów, przeciwciał, antygenów, hormonów oraz aktywności wybranych enzymów, m. in. metoda immunochemiczna.

Kontakt:

Centralne Laboratorium Naukowe
ul. Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź

Tel. 42 272 56 47
Tel. 42 272 56 44
Email: corelab@umed.lodz.pl

Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej

 1. Projektowanie i walidowanie modeli genetycznych
 2. Sekwencjonowanie fragmentu genu, panelu genów, eksomów – NGS, Sanger
 3. Analiza ekspresji genów – tkankowo specyficzne, form genowych
 4. Analiza rozkładu i częstości polimorficznych loci genowych
 5. Analiza struktury chromosomowej – aCGH, SNP array
 6. Identyfikacja jakościowa i ilościowa patogenów
 7. Przygotowanie i wklonowanie wektorów
 8. Mutagenezy celowane
 9. Hodowle tkankowe

Kontakt:
Sekretariat Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej Zakładu Genetyki Klinicznej
tel.: 42 272 57 67
e-mail: katedra.genetyki@umed.lodz.pl

Zwierzętarnia

 1. Utrzymywanie zwierząt w ramach projektów badawczych oraz hodowli własnej.
 2. Biologiczna ocena wyrobów medycznych: badanie genotoksyczności, rakotwórczości i toksyczności reprodukcyjnej wg ISO 10993-3
  • OECD 474 Mammalian Erythrocyte Micronucleus Test
  • OECD 475 Mammalian Bone Marrow Chromosome Aberration Test
  • OECD 478 Genetic Toxicity: Rodent Dominant Lethal Test
  • OECD 483 Mammalian Spermatogonial Chromosome Aberration Test
  • OECD 451 Carcinogenecity studies
  • OECD 453 Combined Chronic Toxicity/Carcinogenecity Studies
  • OECD 414 Prenatal Developmental Toxicity Study
  • OECD 415 One-generation Reproduction Toxicity Study
  • OECD 416 Two-generation Reproduction Toxicity Study
  • OECD 421 reproduction/ developmental toxicity screening test3
 3. Biologiczna ocena wyrobów medycznych: badanie miejscowej reakcji po implantacji wg ISO 10993-6
  • implantacja podskórna
  • implantacja domięśniowa
  • implantacja do kości
 4. Biologiczna ocena wyrobów medycznych: badanie działania drażniącego i uczulającego na skórę wg ISO 10993-10
  • Drażnienie skóry
  • Drażnienie skóry
  • LLNA
  • GPMT
  • Closed-Patch test
  • Ocular irritation test
  • Penile irritation test
  • Rectal irritation test
  • Vaginal irritation test
 5. Biologiczna ocena wyrobów medycznych: badania toksyczności układowej wg ISO 10993-11
  • OECD 420 toksyczność ostra
  • OECD 408 toksyczność poprzewlekła
  • OECD 452 toksyczność przewlekła
 6. Ocena cytotoksyczności wyrobu medycznego w formie ekstraktu z wykorzystaniem testów in vitro: NRU, MTT ,XTT, colony formation
 7. Autorskie projekty badawcze z zakresu neurologii, ortopedii, toksykologii, chirurgia doświadczalnej, onkologii, badań metabolicznych i behawioralnych (AnyMAZE, basen Morrisa, klatki strachu, Intellicage)
 8. Wykonanie badań przy użyciu zwierząt GMO
 9. Szkolenia w zakresie procedur na zwierzętach laboratoryjnych
 10. Najem wyposażenia badawczego

BIOBANK

Przygotowywanie materiałów biologicznych do długotrwałego przechowywania (kodowanie próbek w systemie 1D i 2D, archiwizacja danych epidemiologicznych, demograficznych, medycznych itd.)

 • Przechowywanie materiałów biologicznych  w zamrażarkach niskotemperaturowych (-800C, ciekłym azocie (-1960C) lub parach ciekłego azotu.
 • Izolacja surowicy, osocza, PBMC z krwi pełnej.
 • Automatyczna izolacja kwasów nukleinowych (DNA, RNA) z materiałów biologicznych.
  Standaryzacja DNA, RNA.
 • Reakcje PCR i Real Time PCR zgodnie z zapotrzebowaniem zamawiającego

Biobank HARC dysponuje miejscem do przechowywania do 170 000 próbek w zamrażarkach niskotemperaturowych (-800C) oraz  do 9 500 próbek przechowywanych w ciekłym azocie (-1960C) lub oparach ciekłego azotu. Biobank HARC jest monitorowany 24h /7 dni.

Kontakt:
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, Budynek C5
Tel. 42 272 53 75;  42 272 53 76
e-mail: biobankharc@umed.lodz.pl

Zakład Kosmetologii i Dermatologii Estetycznej

 1. Manicure
 2. Pedicure
 3. Henna brwi i rzęs
 4. Depilacja woskiem łydek
 5. Depilacja woskiem nóg całych
 6. Depilacja woskiem pach
 7. Depilacja woskiem bikini
 8. Peeling kawitacyjny
 9. „Zabieg La Aqua (Chantarelle)
 10. z kwasem mlekowym”
 11. Fala radiowa
 12. Mikrodermabrazja korundowa
 13. Zabieg ideal pure BHA-PHA acid (Chanatarelle)
 14. Zabieg Red Stop PHA-AzA Acid Couperose sensitive rosacea skin (Chantarelle)
 15. Mikrodermabrazja diamentowa
 16. Mezoterapia bezigłowa
 17. Zabiegi z wykorzystaniem IPL
 18. Masaż relaksacyjny
 19. Zabieg antycellulitowy bańką chińską
 20. Rytuał peelingowania ciała
 21. Zabieg wyszczuplający body wrapping

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Centrum Informatyczno-Telemunikacyjne

 1. Usługa programistyczna (h)

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Zakład Farmakologii i Toksykologii

 1. Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej wyciągu
 2. Badanie aktywności przeciwdrobnoustrojowej globulek

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Zakład Molekularnych Podstaw Medycyny

Izolacja DNA
Izolacja RNA (mRNA, miRNA, ncRNA)
Izolacja białek
Izolacja (RNA/DNA/białek) z krwi pełnej, surowicy, plwociny, BALF, biopsji, zeskrobin naskórka, biopsji skórnych, wymazów ginekologicznych, tkanek pooperacyjnych, egzosomów, śliny
Elektroforeza w żelu agarozowym i poliakrylamidowym produktów PCR
Zautomatyzowana elektroforeza (DNA, RNA, białek) na płytkach
Prowadzenie hodowli komórkowych
Określenie cytotoksyczności związków na hodowle komórkowe in vitro w teście redukcji MTT
Wybarwienie przyżyciowe hodowli komórkowych i obserwacji hodowli w czasie rzeczywistym
Analiza wpływu czynników teratogennych na hodowle komórkowe
Klonowanie genów – PCR
Badanie obecności mutacji punktowych genów
Badanie obecności genów fuzyjnych
Badanie obecności polimorfizmów genów
Badanie obecności hipermetylacji
Analiza ekspresji genów (qPCR dla mRNA)
Analiza ekspresji miRNA
Analiza ekspresji białek – metoda ELISA
Analiza ekspresji białek – metoda WESTERN BLOT
Projektowanie badań molekularnych

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej

Badania z zakresu biologii molekularnej oraz biologii komórki
Izolacja DNA , RNA (mRNA, miRNA, ncRNA), białek
Odmiany metody PCR (w tym qPCR)
Western-Blot
Analiza chemiluminescencji
Prowadzenie hodowli komórkowych
Analizy mikroskopowe

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Mikroskopii Wirtualnej

159 Skanowanie preparatów mikroskopowych metodą immunofluorescencji w powiększeniach 2x, 10x, 20x, 40x oraz 60x i 100x (immersja olejowa)
160 Przechowywanie zeskanowanych zbiorów na serwerach
161 „Usługi Mikroskopu wirtualnego:
– proces akwizycji,
– składowania obrazów cyfrowych
– oglądania preparatów wirtualnych”

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego

 1. Ocena wpływu farmakoterapii na wysokość ciśnienia tętniczego
 2. Ocena zmian naczyniowych w nadciśnieniu tętniczym i w chorobach serca
 3. Ocena układu autonomicznego w patogenezie nadciśnienia tętniczego i hipotensji
 4. Badania nad hipotensją ortostatyczną i wysiłkowymi zmianami ciśnienia
 5. Badania profilu dobowym ciśnienia tętniczego, wpływ farmakoterapii na profil dobowy
 6. Monitorowanie online czynności serca i naczyń, pod wpływem  wysiłku fizycznego, zmian pozycji ciała

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych

 1. Ocena wytrzymałości materiałów na ścinanie, ściskanie, rozciąganie, zginanie, itp.
 2. Ocena mikro- twardości materiałów za pomocą twardościomierza
 3. Ocena udarności materiałów za pomocą młota udarnościowego
 4. Ocena geometrii  powierzchni (profilu pierwotnego, chropowatości, falistości) materiałów za pomocą profilometru
 5. Skanowanie 3D i  drukowania 3D prototypów – Drukarka 3D,System CAD/CAM
 6. Frezowanie w PMMA, wosku czy bloczkach cyrkonowych za pomocą frezarki 4-osiowej

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej

 1. Analiza trójwymiarowa (3dMDbody System) całej sylwetki, bądź poszczególnych segmentów ciała
 2. Pomiar wolumetryczny, fenotypowanie twarzy (facial phenotyping)
  Diagnostyka dysmorfologiczna
 3. Analiza składu ciała – pomiar parametrów: udział tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, masy bezwodnej, masy kości, uwodnienie organizmu oraz złożoną analizę segmentową ciała ze zróżnicowaniem masy mięśniowej oraz masy tkanki tłuszczowej poszczególnych kończyn.

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Uczelniane Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów „ZMYSŁY”

Analizy rodzaju i stopnia funkcjonalnych zaburzeń słuchu:
– ocena progu słyszenia
– przewodnictwa kostnego lub powietrznego,
– audiometria tonalna,
– audiometria słowna.

Analizy stopnia zaburzeń odczuwania bodźców środowiskowych (sensoryzm):
– temperatura,
– czucie, wibracje, próg odczuwania bólu.”
Analiza okulistyczna z funduskamery : obraz dna oka , siatkówki , nerwu wzrokowego, angiografia
Badanie gęstości kości
Elektroencefalografia

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

DynamoLab

 1. Ergospirometria (rower)
 2. Ergospirometria bez EKG (rower)
 3. Ergospirometria (bieżnia)
 4. Ergospirometria bez EKG (bieżnia)
 5. Ergospirometria (bez sprzętu)
 6. Spirometria
 7. BTS – od 71 do 100 markerów
 8. BTS – od 51 do 70 markerów
 9. BTS – od 31 do 50 markerów
 10. BTS – do 30 markerów
 11. BTS – protokół Davis w badaniu chodu
 12. Platformy Kistler w ścieżce
 13. BTS – Sway
 14. sEMG do 8 elektrod
 15. sEMG do 16 elektrod
 16. Zebris – oprogramowanie WinFDM
 17. Zebris – Contemplas
 18. Cosmos – Contemplas
 19. Cosmos – Gaitway
 20. Smartjump
 21. Accupower
 22. Primus – izometria (obustronnie, na jeden rodzaj ruchu)
 23. Primus – ruch izotoniczny (obustronnie, na jeden rodzaj ruchu)
 24. Primus – izokinetyka (obustronnie, na jeden rodzaj ruchu)

Kontakt
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Zakład Chemii Farmaceutycznej, Analizy leków i Radiofarmacji

 1. oznaczenia koagulologiczne metodami chronometryczną
 2. oznaczenia koagulologiczne metodami chromogenną
 3. oznaczenia koagulologiczne metodami immunochemiczną (D-Dimery)
 4. oznaczenie oleju silikonowego

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Zakład Mikrobiologii Farmaceutycznej i Diagnostyki Mikrobiologicznej

 1. Ocena jakości mikrobiologicznej i fizykochemicznej wody oczyszczonej produkcyjnej wytwarzanej w aptece wg FP VIII
 2. Badanie czynności mikrobiologicznej powietrza w loży z nawiewem laminarnym metodą sedymentacji
 3. Ocena skuteczności sterylizacji suchym, gorącym powietrzem w sterylizatorach za pomocą wskaźnika biologicznego Sporal S (test własny lub z Zakładu Mikrobiologii Farmaceutycznej)

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Studium Wychowania Fizycznegi i Sportu

 1. Nordic walking
 2. Badminton
 3. Pilates
 4. Piłka siatkowa
 5. Pływanie
 6. Gry zespołowe
 7. Aqua aerobic
 8. siłownia
 9. Samoobrona
 10. Tenis ziemny
 11. Koszykówka
 12. Aerobik
 13. Zajęcia relaksacyjno-oddechowe
 14. Ćwiczenia kształtujące sylwetkę
 15. Judo

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Komisja Bioetyczna przy Uniwersytecie Medycznym w Łodzi

 1. wydawanie opinii bioetycznej dotyczącej zgodności planowanego badania z normami bioetycznymi i prawami

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl

Pracownia Immunopatologii i Genetyki

Badania immunologiczne

 1. Przeciwciała przeciwwyspowe
 2. Przeciwciała przeciw dekarboksylazie kw. Glutaminowego
 3. Przeciwciała przeciw fosfatazie tyrozynowej
 4. Przeciwciała przeciwinsulinowe
 5. Przeciwciała ZnT8- ELISA
 6. Poziom insuliny
 7. Poziom C-peptydu
 8. Aktywność asparaginazy
 9. Stężenie przeciwciał anty_ASP kl.IgM
 10. Stężenie przeciwciał anty_ASP kl.IgG
 11. Stężenie przeciwciał anty_ASP kl.IgE

Badania genetyczne

 1. MODY 1- HNF4a*#
 2. MODY 2- GCK*#
 3. MODY 3- HNF1a*#
 4. MODY 4- IPF1a*#
 5. MODY 5- HNF1B*#
 6. MODY 6- NeuroD1*#
 7. PNDM/KCNJ11 (Kir6.2)
 8. zespół Alstroma*
 9. zespół Alstroma*- ekson8*
 10. zespół Wolframa1*
 11. zespół Wolframa2*
 12. neutropenia/ zespół WHIM*
 13. zespół hiper IgM*
 14. neutropenia/ ELA2
 15. neutropenia/ HAX1
 16. IPEX*
 17. wirus CMV
 18. wirus BK

Kontakt:
Centrum Innowacji i Transferu Technologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi
email: ciitt@umed.lodz.pl