Zakład Farmacji Stosowanej

LISTA USŁUG

1. In vitro

1.1. Testy wstępne

  • skrining morfologiczny: morfologiczna i metaboliczna ocena procesów życiowych komórek hodowlanych
  • testy aktywności:
  • określenie specyfiki działania biologicznego (target):
  • test na apoptozę/proliferację
  • test na podział komórkowy
  • test na uszkodzenia DNA
  • test na aktywność względem enzymów
  • test wstępnej toksyczności

1.2. Testy zasadnicze

  • – genomika: identyfikacja szlaków sygnałowych
  • – proteomika: identyfikacja komórkowej odpowiedzi (stymulacja/inhibicja)

2.In vivo

2.1. szybki screening in vivo

potwierdzanie i identyfikacja szlaków biochemicznych, potwierdzenie aktywności biologicznej, wyznaczenie dawki MTD, wyznaczenie bezpieczeństwa stosowania

3.API

3.1. opracowanie formulacji

selekcja substancji pomocniczych, wyznaczenie masy tabletki, produkcja formulacji w skali lab, dobór opakowania

3.2. fizykochemia

czas rozpadu, jednolitość masy, twardość, kruchość, homogeniczność substancji, analiza względem substancji powiązanych, rozpuszczalność, okres trwałości

OSOBA DO KONTAKTU:

dr hab n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

e-mail: katarzyna.blaszczak-swiatkiewicz@umed.lodz.pl

tel.: 42-677-92-41

Zakład Farmacji Aptecznej
Uniwersytet Medyczny
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź