Centrum Innowacji i Transferu Technologii

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Wykorzystując otaczającą nas wiedzę i potencjał ludzi, poprzez celowe działania, budujemy pomost pomiędzy nauką i badaniami a biznesem. Wpieramy i koordynujemy kierunki współpracy tych dwóch obszarów, tak aby się uzupełniały i bezpośrednio przekładały na rozwój gospodarki w obszarze medycyny i zdrowia. Naszą główną rolą jest inkubowanie nowych przedsięwzięć biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia administracyjnego na wszystkich etapach komercjalizacji.

Koncentrujemy się na budowaniu szerokorozumianej współpracy naukowców i przedsiębiorców z Polski i zagranicy, reprezentujących różne dziedziny. Współpracujemy z ośrodkami badawczymi z całego świata. Naszym kapitałem jest wysoko ceniona kadra naukowa prowadząca prace w obszarze: onkologii, neurologii, chorób neurodegeneracyjnych, nauk biomolekularnych, kardiologii, badań nad cukrzycą, alergologii i immunologii.

Od 2015 roku jesteśmy częścią Strefy Wiedzy i Innowacji. Wspólnie z Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Biurem Nauki, Strategii i Rozwoju tworzymy otwartą przestrzeń, integrując ludzi funkcjonujących w realiach nowoczesnych technologii.

JAK DZIAŁAMY?

transfer-technologii

Transferujemy technologię
Budując systemy zarządzania własnością intelektualną. Zapewniając obsługę Rzecznika Patentowego. Uruchamiając usługi dla potrzeb B+R. Opiekując się projektami od poziomu badawczego, aż do momentu komercjalizacji i wdrożenia.


innowacje

Stymulujemy innowacyjność
Poprzez działalność informacyjno – szkoleniową, budując grupy networkingowe, prowadząc mentoring. Wprowadzając i ciągle poszukując twórczych ulepszeń oraz jakości. Korzystając z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł finansowania pomysłów. Zgłaszając patenty i udzielając licencji.


przedsiebiorczosc

Wspieramy przedsiębiorczość
Udostępniając przestrzeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Oferując wsparcie ekspertów w dziedzinie budowania biznesu. Działając w obszarach start – up, spin – off i spin – out oraz tworząc nowe inwestycje jesteśmy aktywnym graczem na rynku.


nauka

Integrujemy naukę z biznesem
Inicjując i monitorując współpracę w obszarze badań klinicznych. Doradzając w zakresie uzyskiwania zgód i pozwoleń na ich prowadzenie. Pomagając w sporządzaniu wniosków projektowych.


wspolpraca

Współpracujemy międzynarodowo
Realizując liczne projekty partnerskie na terenie całej Europy. Poprzez interdyscyplinarną wymianę wiedzy doświadczeń. Prezentując najlepszych specjalistów i technologie z Polski na arenie międzynarodowej. Budując sieci ośrodków badawczychkontrahentów.


CZYM DYSPONUJEMY?

 • Dobrze wyposażonym laboratorium CoreLab
 • Unikatowym zbiorem próbek laboratorium BioBank’u zapewniające świetne warunki do realizacji projektów naukowo-badawczych.
 • Bogatym Kompleksem Pracowni Doświadczalnych in vivo i in vitro – Zwierzętarnia.
 • Kompleksem laboratoriów Centrum Dydaktycznego – Humanlab.
 • Nowoczesną infrastrukturą biurową dla biznesu oraz zapleczem Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • Platformą współpracy ponadnarodowej w obszarze zdrowego życia i aktywnego starzenia się poprzez konsorcjum z EIT Health.
 • Wysokospecjalistyczną bazą kliniczną wraz z dedykowaną platformą badań klinicznych.
 • Bogatą infrastrukturą:
  • 3 szpitale kliniczne
  • 65 000 pacjentów rocznie
  • 108 klinik szpitalnych
  • 2 809 łóżek szpitalnych
  • 1 850 lekarzy
 • Szeroką ofertą kierunków studiów w języku angielskim i polskim dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek.
Nasi partnerzy
Najnowsze aktualności
Off Stage Summit 2018 is an event organized parallel to the main EIT Health 2018 Summit together with Capital for Health Forum and ...
 KONKURS !!! INNOWACJE W MEDYCYNIE  ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE! Uniwersytet Medyczny w Łodzi w ramach Innovation Day EIT Health ogłasza konkurs: Innowacje w Medycynie Jeśli ...