Centrum Innowacji i Transferu Technologii

CZYM SIĘ ZAJMUJEMY?

Wykorzystując otaczającą nas wiedzę i potencjał ludzi, poprzez celowe działania, budujemy pomost pomiędzy nauką i badaniami a biznesem. Wpieramy i koordynujemy kierunki współpracy tych dwóch obszarów, tak aby się uzupełniały i bezpośrednio przekładały na rozwój gospodarki w obszarze medycyny i zdrowia. Naszą główną rolą jest inkubowanie nowych przedsięwzięć biznesowych przy jednoczesnym zapewnieniu wsparcia administracyjnego na wszystkich etapach komercjalizacji.

Koncentrujemy się na budowaniu szerokorozumianej współpracy naukowców i przedsiębiorców z Polski i zagranicy, reprezentujących różne dziedziny. Współpracujemy z ośrodkami badawczymi z całego świata. Naszym kapitałem jest wysoko ceniona kadra naukowa prowadząca prace w obszarze: onkologii, neurologii, chorób neurodegeneracyjnych, nauk biomolekularnych, kardiologii, badań nad cukrzycą, alergologii i immunologii.

Od 2015 roku jesteśmy częścią Strefy Wiedzy i Innowacji. Wspólnie z Inkubatorem Przedsiębiorczości oraz Biurem Nauki, Strategii i Rozwoju tworzymy otwartą przestrzeń, integrując ludzi funkcjonujących w realiach nowoczesnych technologii.

JAK DZIAŁAMY?

transfer-technologii

Transferujemy technologię
Budując systemy zarządzania własnością intelektualną. Zapewniając obsługę Rzecznika Patentowego. Uruchamiając usługi dla potrzeb B+R. Opiekując się projektami od poziomu badawczego, aż do momentu komercjalizacji i wdrożenia.


innowacje

Stymulujemy innowacyjność
Poprzez działalność informacyjno – szkoleniową, budując grupy networkingowe, prowadząc mentoring. Wprowadzając i ciągle poszukując twórczych ulepszeń oraz jakości. Korzystając z zewnętrznych i wewnętrznych źródeł finansowania pomysłów. Zgłaszając patenty i udzielając licencji.


przedsiebiorczosc

Wspieramy przedsiębiorczość
Udostępniając przestrzeń w Inkubatorze Przedsiębiorczości. Oferując wsparcie ekspertów w dziedzinie budowania biznesu. Działając w obszarach start – up, spin – off i spin – out oraz tworząc nowe inwestycje jesteśmy aktywnym graczem na rynku.


nauka

Integrujemy naukę z biznesem
Inicjując i monitorując współpracę w obszarze badań klinicznych. Doradzając w zakresie uzyskiwania zgód i pozwoleń na ich prowadzenie. Pomagając w sporządzaniu wniosków projektowych.


wspolpraca

Współpracujemy międzynarodowo
Realizując liczne projekty partnerskie na terenie całej Europy. Poprzez interdyscyplinarną wymianę wiedzy doświadczeń. Prezentując najlepszych specjalistów i technologie z Polski na arenie międzynarodowej. Budując sieci ośrodków badawczychkontrahentów.


CZYM DYSPONUJEMY?

 • Dobrze wyposażonym laboratorium CoreLab
 • Unikatowym zbiorem próbek laboratorium BioBank’u zapewniające świetne warunki do realizacji projektów naukowo-badawczych.
 • Bogatym Kompleksem Pracowni Doświadczalnych in vivo i in vitro – Zwierzętarnia.
 • Kompleksem laboratoriów Centrum Dydaktycznego – Humanlab.
 • Nowoczesną infrastrukturą biurową dla biznesu oraz zapleczem Inkubatora Przedsiębiorczości.
 • Platformą współpracy ponadnarodowej w obszarze zdrowego życia i aktywnego starzenia się poprzez konsorcjum z EIT Health.
 • Wysokospecjalistyczną bazą kliniczną wraz z dedykowaną platformą badań klinicznych.
 • Bogatą infrastrukturą:
  • 3 szpitale kliniczne
  • 65 000 pacjentów rocznie
  • 108 klinik szpitalnych
  • 2 809 łóżek szpitalnych
  • 1 850 lekarzy
 • Szeroką ofertą kierunków studiów w języku angielskim i polskim dla przyszłych lekarzy i pielęgniarek.
Nasi partnerzy
Najnowsze aktualności
Mamy przyjemność poinformować, że dnia 13/12/2019 o godzinie 10:00 przy ul. Mazowieckiej 17 w Łodzi odbędzie się uroczysta „wiecha” – symboliczne zakończenie ważnego etapu budowy MediHUB Uniwersytetu ...
Mija 10 lat od kiedy Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych organizuje Forum Rozwoju Mazowsza. To najważniejsze w województwie mazowieckim wydarzenie o charakterze konferencyjno-warsztatowym związane z rozwojem ...
Centrum Innowacji i Transferu Technologii UM w Łodzi objęło swoim patronatem IV Konferencję Forum Druku 3D, która odbędzie się 8 października w hali EXPO Kraków. ...