Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (ZWF) stanowi kompleks pracowni doświadczalnych in vivo i in vitro świadczących usługi badawcze głównie w zakresie:

 

 • biochemii,
 • hematologii,
 • biofarmacji,
 • histopatologii,
 • genetyki medycznej,
 • zaburzeń krzepnięcia krwi,
 • chirurgii: ogólnej, onkologicznej, doświadczalnej i endokrynologicznej,
 • metabolizmu,
 • patomorfologii,
 • toksykologii,
 • farmakokinetyki,
 • toksykokinetyki,
 • badań behawioralnych.

ZWF przyjmuje zlecenia zarówno od pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi jak i innych uczelni oraz jednostek badawczych.

 

Zwierzętarnia wpisana jest do rejestru Krajowej Komisji Etycznej działającej przy Ministerstwie Nauki i Szkolnictwa Wyższego. Znajduje się w wykazie jednostek hodowlanych do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych szczurów i myszy (numery 049) oraz w wykazie jednostek uprawnionych do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach, np. podczas przeprowadzania badań przedklinicznych nowo powstającego leku. Numer w wykazie ministerialnym dla całej jednostki doświadczalnej: 0061.

ZWF posiada zgody i zezwolenia Ministra Środowiska na zamknięte użycie GMO i od 2013 roku może pozyskiwać myszy transgeniczne. Jest zarejestrowanym zakładem inżynierii genetycznej.

Laboratorium Zwierzętarni objęte jest systemem zarządzania według normy PN-EN ISO/IEC 17025:2018-02

 

Certyfikat Akredytacji Laboratorium Badawczego

 

Zakres Akredytacji Laboratorium Badawczego

 

Polityka jakości

 

ZAKRES USŁUG OFEROWANYCH PRZEZ ZWIERZĘTARNIĘ:

 

 • Przeprowadzenie badań znormalizowanych biologicznej oceny wyrobów medycznych w oparciu o procedury badawcze:
  • PN-EN ISO 10993-5:2009 (cytotoksyczność in vitro metodami: MTT, XTT, NRU, CF, dyfuzji na agarze);
  • ISO 10993-10:2021 (działanie uczulające na skórę in vivo – test Buehler’a, działanie uczulające in vivo – test GPMT);
  • ISO 10993-23:2021, (działanie drażniące in vivo – drażnienie skóry królika, test reaktywności śródskórnej królika, działanie drażniące z użyciem zrekonstruowanego ludzkiego naskórka);
  • PN-EN ISO 10993-6:2017-04, EN ISO 10993-6:2016 (miejscowa reakcja po implantacji in vivo – implantacja podskórna, implantacja domięśniowa);
  • PN-EN ISO 10993-11:2018-08 (badanie toksyczności układowej in vivo, badanie pirogenności);
  • PN-EN ISO 10993-3:2014 (genotoksyczność – test Ames’a).
 • Realizacja autorskich projektów badawczych: neurologia, ortopedia, toksykologia, chirurgia doświadczalna, onkologia, badania metaboliczne i behawioralne (AnyMAZE, basen Morrisa, klatka strachu, IntelliCage);
 • Przetrzymywanie zwierząt o obniżonej odporności (IVC);
 • Zamknięte użycie zwierząt GMO;
 • Usługi szkoleniowe w zakresie procedur na zwierzętach laboratoryjnych;
 • Wynajem wyposażenia badawczego firmom startupowym i na potrzeby projektów;
 • Pomoc przy projektowaniu doświadczeń na zwierzętach oraz konsultacje w trakcie wypełnienia wniosku do Lokalnej Komisji Etycznej.

 

   Szczegółowy zakres usług
   Zasady obowiązujące podczas wizyty w Laboratorium​
   Zarządzenie 58_2012

UPRAWNIENIA ZWF:

Zakład Inżynierii Genetycznej
Laboratorium Zwierzętarni posiada status Zakładu Inżynierii Genetycznej oraz Zgodę Ministra Środowiska na zamknięte użycie GMO, co umożliwia prowadzenie badań nad immunologią chorób genetycznych i nowotworowych z wykorzystaniem zwierząt genetycznie zmodyfikowanych.

Kompatybilność z Dyrektywą UE/2010/63
Jesteśmy w pełni kompatybilni z Dyrektywą UE/2010/63 i nowelizacją ustawy o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych.

Przetrzymywanie SPF i IVC
Posiadamy infrastrukturę zapewniającą utrzymanie zwierząt w reżimie czystości sanitarnej za barierą (SPF) oraz  przetrzymywanie zwierząt o obniżonej odporności (IVC).

Podmiot w ARiMR
Placówka jest podmiotem zarejestrowanym w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa uprawnionym do zakupu i posiadania zwierząt gospodarskich (owce, kozy, świnie).

Podmiot w MNiSW
Zwierzętarnia widnieje w wykazach MNiSW  jako jednostka hodowlana uprawniona do prowadzenia hodowli zwierząt laboratoryjnych oraz jako jednostka doświadczalna uprawniona do przeprowadzania doświadczeń na zwierzętach.

W Zwierzętarni zgodnie z art. 25 Ustawy z dnia 15 stycznia 2015 r. o ochronie zwierząt wykorzystywanych do celów naukowych lub edukacyjnych powołano Zespół doradczy do spraw dobrostanu zwierząt, w skład którego wchodzą:

 

 • prof. dr hab. n. med. Jakub Fichna
 • dr n. med. Kamila Bulak
 • inż. zootechnik Jadwiga Komos
 • lek. wet. Anna Rybicka

Zakres zadań Zespołu doradczego to m.in.:

 

 • monitorowanie dobrostanu zwierząt;
 • poradnictwo w zakresie zapewnienia dobrostanu zwierząt;
 • przeglądy wewnętrznych zasad postępowania ze zwierzętami;
 • monitorowanie uśmiercania zwierząt w celu pozyskania tkanek do badań;
 • kontrola przeprowadzania doświadczeń i ich wyników;
 • zgłaszanie użytkownikowi naruszeń w zakresie dobrostanu;
 • opiniowanie wniosków przed złożeniem do Lokalnej Komisji Etycznej.

Piotr Kamola, lekarz weterynarii, prowadzi nadzór nad osobami sprawującymi opiekę nad zwierzętami, odpowiada za dobrostan zwierząt oraz organizację szkoleń w myśl art. 23 ww. Ustawy.

Najlepsze praktyki przygotowywania eksperymentów in vivo

Nadrzędnym priorytetem dla naszej jednostki jest zapewnienie dobrostanu zwierząt służących do badań na najwyższym poziomie oraz profesjonalne przygotowanie i przeprowadzenie badań.

W związku z powyższym chcielibyśmy Państwu przedstawić najnowsze wytyczne NORECOPA
– Norweskiej Platformy zrzeszającej Instytucje działające na rzecz rozwoju i promocji
Zasady 3R:

 

 1. Replacement (ang. zastąpienie) – promuje zastępowanie modeli zwierzęcych badaniami na liniach komórkowych (in vitro), symulacjami komputerowymi (in silico) oraz stosowanie fantomów
  lub ludzkich ochotników jako alternatywy dla zwierząt laboratoryjnych.
 2. Reduction (ang. zmniejszenie, redukowanie) zakłada dokładne planowanie eksperymentów, pozwalając na osiągniecie wiarygodnych oraz istotnych statystycznie wyników stosując możliwie małą ilość starannie wyselekcjonowanych zwierząt doświadczalnych.
 3. Refinement (ang. oczyszczenie, udoskonalenie) stosowanie odpowiednich środków farmaceutycznych i zabiegów zootechnicznych, by ograniczyć cierpienie i dbać o dobrostan zwierząt, dzięki czemu nie będą one negatywnie rzutować na wyniki badań.

Poniżej podajemy adres strony NORECOPA, oraz formularz wykorzystywany z powodzeniem przez wiodące Ośrodki Badawcze na całym świecie. Jest to doskonałe narzędzie służące do precyzyjnego planowania doświadczeń wspomagające współpracę między wykonującymi eksperymenty
oraz opiekującymi się zwierzętami. Dobrostan zwierząt leży zarówno w interesie Zwierzętarni (Użytkownik – nr Zezw. 0061) jak i Badaczy (zezwolenia indywidualne).

Gorąco polecamy stosowanie formularza jako doskonałego narzędzia ułatwiającego skuteczne planowanie eksperymentów.

Przewodnicząca Rektorskiej Komisji ds. Badań na Zwierzętach

dr hab. n. med. prof. nadzw. Anna Kilanowicz-Sapota

Formularz oraz adres strony NORECOPA:
https://norecopa.no/

 

 

KONTAKT

Dominika Matusiak
tel.: 42 272 55 80
e-mail: animal@umed.lodz.pl

 

Uniwersytet Medyczny w Łodzi
Al. Kościuszki 4, 90-151 Łódź

Zwierzętarnia Wydziału Farmaceutycznego
ul. Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź

Skargi i wnioski można składać elektronicznie: animal@umed.lodz.pl lub pisemnie na adres: Muszyńskiego 1, 90-151 Łódź.

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).