EIT HEALTH

EIT Health jest jedną z największych na świecie inicjatyw wspierających zrównoważony rozwój opieki zdrowotnej. Jej główne cele to promowanie warunków zdrowego trybu życia, aktywnego starzenia się oraz poprawa samopoczucia osób w całej Europie. Program skupia ponad 140 partnerów: najlepszych instytutów badawczych, uniwersytetów, szpitali klinicznych, ośrodków diagnostycznych, producentów sprzętów medycznych i korporacji z całej Europy. Do grona Partnerów należą m. in. GE Healthcare, Karolinska Institutet, Oxford University, Heidelberg, Roche, Siemens, Philips.

Jak działa EIT Health?

Konsorcjum finansuje i realizuje projekty w trzech obszarach: Accelerator wspiera innowacje na poziomie komercjalizacji badań oraz dostępu do rynków zagranicznych; Campus stawia na edukację i zapewnia specjalistom warunki do rozwoju w obszarze przedsiębiorczości oferujące wysokiej jakości programy szkoleniowe; Innovation koncentruje się na interdyscyplinarnych działaniach poświęconych zróżnicowanym potrzebom opieki zdrowotnej w krajach europejskich.

Nasi partnerzy