Biobank jest miejscem, w którym  gromadzone są i przechowywane materiały  biologiczne (surowica, płyny ustrojowe, zamrożone komórki, próbki DNA i mRNA) pochodzące od dawców. Dysponuje miejscem do przechowywania do 170 000 próbek w zamrażarkach niskotemperaturowych (-800C) oraz  do 9 500 próbek przechowywanych w ciekłym azocie  (-1960C) lub oparach ciekłego azotu. Biobank HARC jest monitorowany 24h /7 dni.

Główną ideą Biobanku jest zgromadzenie jak największej puli materiału biologicznego, który w przyszłości będzie mógł być wykorzystywany przez wszystkich pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w prowadzonych przez nich badaniach (np. chorób cywilizacyjnych, starzenia, chorób o podłożu alergicznym, autoimmunologicznym i innych). Im większa ilość zgromadzonego w Biobanku materiału biologicznego, tym lepsza jakość prowadzonych badań naukowych. Do przechowywania informacje o dawcach oraz rejestracji każdej wchodzącej i wychodzącej próbki wykorzystywany jest specjalny system komputerowy BIMS. Biobank jest dostępny dla wszystkich partnerów HARC, a w przyszłości będzie dostępny dla pozostałych pracowników naukowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi.

Biobank HARC posiada unikalny system przechowywania próbek.

  • Zastosowanie zamrażarek z ciekłym azotem (LN2 ) do długotrwałego przechowywania próbek jest optymalnym rozwiązaniem przy przechowywaniu niektórych typów materiałów biologicznych (stan gazowy lub ciekły LN2 ). Biobank HARC posiada zbiornik LN2 , który jest w stanie automatycznie monitorować i kontrolować poziom ciekłego azotu. Jego duża pojemność pozwala na przechowywanie do 8000 fiolek.
  • Biobank HARC posiada także zamrażarki (-800C), które są wyposażone w awaryjny system tzw. Back-up system, który automatycznie schładza ich zawartość w przypadku przedłużającego się braku zasilania.
  • Biobank HARC posiada komputerowy system BIMS (Biobank Information Management System). Informacja o każdej próbce wchodzącej i wychodzącej z Biobanku jest przechowywana w centralnym systemie komputerowym BIMS. Faktyczna lokalizacja każdej próbki jest odnotowana, by umożliwić jej szybkie odnalezienie. Baza danych, w tym danych klinicznych, jest przechowywana oddzielnie i posiada bezpieczną metodę łączenia informacji klinicznych z próbkami biologicznymi.  Aktualnie przechowujemy w Biobanku próbki z Kliniki Psychiatrii Wieku Podeszłego i Zaburzeń Psychotycznych (próbki moczu, próbki krwi i surowicy) oraz Kliniki Immunologii, Reumatologii i Alergii (próbki krwi i surowicy).

Biobank HARC jest ponadto wyposażony w:

  • Stację pipetującą epMotion 5073- elastyczny system do automatyzacji pracochłonnych i skomplikowanych zadań pipetowania z oprogramowaniem epBlue. EpMotion 5073 jest skonfigurowany do automatycznego przygotowywania i pipetowania prób do PCR, real-time PCR. Ponadto przy użyciu zestawów odczynników MagSep  do izolacji kwasów nukleinowych możliwa jest automatyczna izolacja preparatów DNA lub RNA od 1 do 24 próbek pochodzących z różnych źródeł.
  • Sorter probówek (Tube Sorter) – urządzenie umożliwiające szybkie, automatyczne przenoszenie probówek kodowanych w systemie 2D pomiędzy różnymi płytkami.
  • LightCycler 96 – Real Time PCR

Biobank HARC wprowadził także procedury zapewniające ochronę prywatności dawcy próbek. Bazując na wytycznych OECD na temat Ludzkich Biobanków i Baz Danych Badań Genetycznych oraz wytycznych ISBER (Międzynarodowego Towarzystwa Zbiorów Biologicznych i Środowiskowych, 2012) i zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych (29.08.1997r., Dz. U. Nr 133, poz. 883) wszystkie informacje dostarczane przez dawcę materiału biologicznego są chronione, zakodowane, a pracownicy naukowi nie mają dostępu do rzeczywistej tożsamości dawcy.

Biobank HARC jest monitorowany 24 godziny na dobę.

Kontakt:
ul. Pomorska 251, 92-213 Łódź, Budynek C5
Tel. 42 272 53 75;  42 272 53 76
e-mail: biobankharc@umed.lodz.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.