CIITT Uniwersytet Medyczny w Łodzi > Centralne Laboratorium Naukowe Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (CoreLab). Wykaz Usług

Usługi:

 1. Sekwencjonowanie i genotypowanie fragmentów DNA (amplikonów PCR, DNA plazmidowego).
 2. Analizy profilu metylacji DNA
 3. Analizy MLPA (Mutliplex Ligation-dependent Probe Amplification)
 4. Amplifikacja DNA i monitorowanie wyników w czasie rzeczywistym
 5. Badania poziomu ekspresji genów oraz analiza mikromacierzy na małą skalę
 6. Analizy poziomu ekspresji RNA w komórkach i tkankach
 7. Ekspresja miRNA (zestawy do badania pojedyńczego miRNA oraz małe
  macierze umożliwiające analizę większości poznanych miRNA ludzkich,
  mysich i szczurzych)
 8. Badanie polimorfizmu pojedynczego nukleotydu (TaqMan SNP Genotyping Assays)
 9. Analiza długości telomerów 10. Analiza ilości i integralności cfDNA (cell free DNA) w płynach ustrojowych
 10. Badanie poziomu DNA/RNA z użyciem mikroczipowego systemu elektroforezy nowej generacji
 11. Badania białek i peptydów w zakresie wyznaczenia masy cząsteczkowej,
  określenia czystości związku, analizy sekwencji oraz identyfikacji i
  lokalizacji modyfikacji potranslacyjnych białek
 12. Tworzenie map peptydowych dla zidentyfikowanych białek
 13. Proteomiczna identyfikacja składu białek w próbce (połączenie spektrometrii mas z chromatografią cieczową (LC-MS)
 14. Wielowymiarowa analiza wybranych parmetrów komórek –
  immunofenotypowanie, cykl komórkowy, żywotność komórek, liczebność
  populacji i subpopulacji komórkowych, poziom cytokin oraz innych według
  projektu zleceniodawcy
 15. Badania z zastosowaniem pomiarów absorpcyjnych, luminescencyjnych i
  fluorescencyjnych: oznaczenie poziomu ekspresji receptorów, przeciwciał,
  antygenów, hormonów oraz aktywności wybranych enzymów, m. in. metoda
  immunochemiczna.

Kontakt:

Centralne Laboratorium Naukowe
ul. Mazowiecka 6/8, 92-215 Łódź

Tel. 42 272 56 47
Tel. 42 272 56 44
Email: corelab@umed.lodz.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.