CIITT Uniwersytet Medyczny w Łodzi > Department of Technology Transfer
_MG_0814_pp
mgr Jarosław Kowalewski
Kierownik Sekcji ds. Transferu Technologii
Phone: +48 797 604 075
_MG_0771
mgr Aleksandra Łuczak
Sekcja Transferu Technologii - Specjalista ds. Transferu Technologii
Phone: +48 799 092 113
OLYMPUS DIGITAL CAMERA
mgr Sylwia Grzelak
Sekcja ds. Transferu Technologii - Broker innowacji
Phone: +48502447575
Markiewicz Tomasz
mgr Tomasz Markiewicz
Sekcja ds. Transferu Technologii - broker innowacji
KSMAK
Katarzyna Smakowska
Sekcja ds. Transferu Technologii

Sekcja Transferu Technologii

 

Kiedy i po co nawiązać kontakt z STT?

Jeżeli masz pomysł na nową formulację, nowe urządzenie, technologię lub jej nowe wykorzystanie albo po prostu masz apetyt na innowację.

Jeżeli realizujesz ciekawe projekty naukowe a ich wyniki można ochronić lub wdrożyć na rynek.

Jeżeli w ramach Jednostki realizujesz usługi, na które rynek ma zapotrzebowanie? Bądź dopiero zamierasz to robić?

 

Jak STT Ci pomoże?

– ochronimy własność intelektualną – zajmujemy się nadzorowaniem procedur zgłaszania dóbr intelektualnych w celu objęcia ochroną prawną oraz obsługą administracyjną Komisji ds. Własności Intelektualnej i Rzecznikiem Patentowym;

– znajdziemy partnera gospodarczego i wdrożymy innowacje na rynek – zajmujemy się m.in. transferem wyników prac naukowych do gospodarki, w tym opracowywaniem  i promowaniem ofert badawczo-wdrożeniowych i technologicznych. Dodatkowo, komercjalizacją bezpośrednią, w tym ustalaniem warunków komercjalizacji, przygotowywaniem umów oraz wspieraniem przedsięwzięć wymagających współpracy różnych grup badawczych, zmierzającej do komercjalizacji wyników badań i opracowań naukowych;

– wesprzemy w finansowaniu np. prac przedwdrożeniowych lub znajdziemy potencjalne finansowanie – zajmujemy się realizacją projektów finansowanych ze źródeł zewnętrznych oraz umów zawieranych z podmiotami zewnętrznymi;

– pomożemy sprzedawać usługi – prowadzimy działalność usługową w zakresie transferu technologii, w tym doradztwo dotyczące wyceny technologii, analizy rynku oraz strategii wdrażania technologii;

– stymulujemy do bycia przedsiębiorczym – propagujemy wiedzę na temat innowacji i transferu technologii poprzez organizację konferencji, targów, wystaw, warsztatów lub szkoleń. Co więcej, budujemy relacje pomiędzy Uniwersytetem a otoczeniem społeczno-gospodarczym w kraju  i za granicą

– wesprzemy Cię w promocji, ponieważ zajmujemy się gromadzeniem i udostępnianiem danych dotyczących wyników badań naukowych, opracowań naukowych o potencjale wdrożeniowym, patentów, umów o współpracy naukowo-wdrożeniowej, ofert badawczo-wdrożeniowych i potencjału komercyjnego jednostek Uniwersytetu;

 

STT w latach 2014 – 2019:

–             zrealizowało i realizuje około 170 umów z podmiotami gospodarczymi,

–             wdrożyło do gospodarki 7 patentów poprzez udzielenie licencji, 2 znaki towarowe oraz System dokumentacji i wsparcia prac pielęgniarskich ADPIECare;

–             złożyło 38 wniosków o ochronę wynalazków w UPRP, EPO, PCT oraz wzorów użytkowych i przemysłowych jak i znaków towarowych,

–             złożyło 9 wniosków o ochronę międzynarodową,

–             uzyskało ochronę 25 patentów, wzorów przemysłowych, wzorów użytkowych oraz znaków towarowych,

–             zbudowało 246 typów  usług na potrzeby przemysłu,

–             uczestniczyło w powołaniu 9 start-upów

–             wsparło 7 Zespołów w pracach przedwdrożeniowych na łączna kwotę ponad 500 tys. zł; w przyszłych latach planowane jest kolejne finansowanie;

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).