CIITT Uniwersytet Medyczny w Łodzi > HumanLab – wykaz usług
1.     Uczelniane Laboratorium Antropometrii Trójwymiarowej.

a.     Analiza trójwymiarowa (3dMDbody System) całej sylwetki, bądź poszczególnych segmentów ciała.

b.     Pomiar wolumetryczny, fenotypowanie twarzy (facial phenotyping)

c.     Diagnostyka dysmorfologiczna.

d.     Analiza składu ciała – pomiar parametrów: udział tkanki tłuszczowej, masy mięśniowej, masy bezwodnej, masy kości, uwodnienie organizmu oraz złożoną analizę segmentową ciała ze zróżnicowaniem masy mięśniowej oraz masy tkanki tłuszczowej poszczególnych kończyn.

 

2.     Uczelniane Laboratorium Badań Materiałowych.

a.     Ocena wytrzymałości materiałów na ścinanie, ściskanie, rozciąganie, zginanie, itp.;

b.     Ocena mikro- twardości materiałów za pomocą twardościomierza

c.     Ocena udarności materiałów za pomocą młota udarnościowego;

d.     Ocena geometrii  powierzchni (profilu pierwotnego, chropowatości, falistości) materiałów za pomocą profilometru;

e.     Skanowanie 3D  i  drukowania 3D prototypów – Drukarka 3D,System CAD/CAM:

f.      Frezowanie w PMMA, wosku czy bloczkach cyrkonowych za pomocą frezarki 4-osiowej

 

3.     Uczelniane Laboratorium Dydaktyki Medycyny Stanów Nagłych.

Analiza jakości resuscytacji krążeniowo-oddechowej – monitory życiowe, fantomy.

 

4.     Uczelniane Laboratorium Komórki i Biologii Molekularnej.

a.     Badania z zakresu biologii molekularnej oraz biologii komórki

b.     Izolacja DNA , RNA (mRNA, miRNA, ncRNA),  białek

c.     Odmiany metody PCR (w tym qPCR),

d.     Western-Blot

e.     Analiza chemiluminescencji

f.      prowadzenie hodowli komórkowych

g.     Analizy mikroskopowe

 

5.     Uczelniane Laboratorium Mikroskopii Wirtualnej.

a.     Skanowanie preparatów mikroskopowych metodą immunofluorescencji
w powiększeniach  2x, 10x, 20x, 40x oraz 60x i 100x (immersja olejowa).

b.     Przechowywanie zeskanowanych zbiorów na serwerach.

c.     Usługi Mikroskopu wirtualnego:

¾      proces akwizycji,

¾      składowania obrazów cyfrowych,

¾      oglądania preparatów wirtualnych.

 

6.     Uczelniane Laboratorium Nauczania Przedklinicznego w Stomatologii.

Symulacja zabiegów prowadzonych w każdej specjalizacji stomatologicznej. Zastosowanie toru wizyjnego (kamera zewnętrzna i wewnątrzustna) transmisja  obrazu.

 

7.     Uczelniane Laboratorium Funkcji Narządów Zmysłów

a.     Analizy rodzaju i stopnia funkcjonalnych zaburzeń słuchu:

¾      ocena progu słyszenia,

¾      przewodnictwa kostnego lub powietrznego,

¾      audiometria tonalna,

¾      audiometria słowna.

b.     Analizy stopnia zaburzeń odczuwania bodźców środowiskowych (sensoryzm):

c.     temperatura,

d.     czucie, wibracje, próg odczuwania bólu

e.     Analiza okulistyczna z funduskamery : obraz dna oka , siatkówki , nerwu wzrokowego, angiografia

f.      Badanie gęstości kości

g.     Elektroencefalografia

 

8.     Uczelniane Laboratorium Regulacji Ciśnienia Tętniczego i Funkcji Autonomicznego Układu Nerwowego.

a.     Ocena wpływu farmakoterapii na wysokość ciśnienia tętniczego

b.     Ocena zmian naczyniowych w nadciśnieniu tętniczym i w chorobach serca

c.     Ocena układu autonomicznego w patogenezie nadciśnienia tętniczego i hipotensji

d.     Badania nad hipotensją ortostatyczną i wysiłkowymi zmianami ciśnienia

e.     Badania profilu dobowym ciśnienia tętniczego, wpływ farmakoterapii na profil dobowy

f.      Monitorowanie online czynności serca i naczyń, pod wpływem  wysiłku fizycznego, zmian pozycji ciała

 

9.     Uczelniane Laboratorium Ruchu i Wydolności Fizycznej Człowieka „Dynamolab”.

a.     Ergospirometria (rower)

b.     Ergospirometria bez EKG (rower)

c.     Ergospirometria (bieżnia)

d.     Ergospirometria bez EKG (bieżnia)

e.     Ergospirometria (bez sprzętu)

f.      Spirometria

g.     BTS – od 71 do 100 markerów

h.     BTS – od 51 do 70 markerów

i.      BTS – od 31 do 50 markerów

j.      BTS – do 30 markerów

k.     BTS – protokół Davis w badaniu chodu

l.      Platformy Kistler w  ścieżce

m.    BTS – Sway

n.     sEMG do 8 elektrod

o.     sEMG do 16 elektrod

p.     Zebris – oprogramowanie WinFDM

q.     Zebris – Contemplas

r.      Cosmos – Contemplas

s.     Cosmos – Gaitway

t.      Smartjump

u.     Accupower

v.     Primus – izometria (obustronnie, na jeden rodzaj ruchu)

w.    Primus – ruch izotoniczny (obustronnie, na jeden rodzaj ruchu)

x.     Primus – izokinetyka (obustronnie, na jeden rodzaj ruchu)

 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).