Katalog technologiczny

Tytuł:

Kompozycja farmaceutyczna do stosowania miejscowego oraz jej zastosowanie w leczeniu naczyniaków krwionośnych u dzieci.

Status ochrony:

Numer Zgłoszenia patentowego: P.442316 

Przedmiot:

Przedmiotem wynalazku jest kompozycja farmaceutyczna do stosowania miejscowego – niejałowy lek recepturowy podawany na skórę na bazie hydrożelu celulozowego, zawierający antagonistę receptorów beta-adrenergicznych i kortykosteroid oraz jego zastosowanie w leczeniu naczyniaków krwionośnych u dzieci. 

Korzyści:

Kompozycję farmaceutyczną według wynalazku stosuje się miejscowo, w miejscu zmienionym chorobowo, co zdecydowanie ogranicza działanie ogólnoustrojowe stosowanych dotychczas leków (preparatów doustnych, wstrzyknięć) – zminimalizowanie ryzyka działań niepożądanych stosowanych leków, a tym samym ich niekorzystnego wpływu na zdrowie dziecka. Możliwość aplikacji preparatu w domu, dlatego nie jest wymagana hospitalizacja pacjenta i zaangażowanie personelu specjalistycznego przy możliwym ryzyku powikłań miejscowych i ogólnych. 

Połączono w jednej formulacji dwie substancje z dwóch różnych grup terapeutycznych (antagonista receptorów beta-adrenergicznych i kortykosteroid), które stosowano dotychczas osobno, dzięki czemu unika się stosowania kilku preparatów jednocześnie, nie znając efektów ich współdziałania (antagonizm, synergizm), co wpłynęło na bezpieczeństwo leku.  

Kompozycja farmaceutyczna według wynalazku umożliwia zmniejszenie dawek leków przy podawaniu miejscowym (zewnętrznym), ponieważ nie ma konieczności wysycania całego organizmu pacjenta, aby osiągnąć takie stężenie leku, które umożliwi jego dotarcie do zmiany chorobowej.  

Wyniki przeprowadzonych badań in vitro synergizmu działania połączonych w odpowiednich stężeniach leków (kortykosteroidu i betablokera), pozwoliły na zmniejszenie ich dawek i zwiększenie siły działania w porównaniu do standardowo zastosowanych stężeń leków podanych osobno – osiągnięto synergizm addycyjny. 

Etap prac:

Prowadzone są badania laboratoryjne in vitro. 

Zastosowanie:

Preparaty są dedykowane dla pacjentów pediatrycznych w wieku od 1 miesiąca do 3 lat. Formulacja przeznaczona dla dzieci w wieku 1-6 miesięcy zawiera triamcynolonu acetonid w stężeniu 0,02% i labetalolu chrolowodorek w stężeniu 0,07% natomiast formulacja przeznaczona dla dzieci w wieku 1-3 lat zawiera triamcynolonu acetonid w stężeniu 0,03% i labetalolu chrolowodorek w stężeniu 0,12%.

Kontakt:

@: sylwia.grzelak@umed.lodz.pl, tel.: 502 447 575 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), MNiSW/2020/332/DIR

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).