Katalog technologiczny

Tytuł:

Plansze ruchowych zadań funkcjonalnych Vrneck 

Status ochrony:

EUIPO 006549135-00010008 

Przedmiot:

Przedmiot wynalazku stanowi system VRneck SOLUTION – Innowacyjny system do diagnostyki, terapii i treningu zaburzeń funkcjonalnych i uszkodzeń części szyjnej i szyjno-piersiowej kręgosłupa. System wykorzystując sztuczną inteligencję oraz uczenie maszynowe, na podstawie analizy ruchów głowy pacjenta wyznacza tzw. siatkę ruchomości segmentalnej kręgosłupa szyjnego i szyjno-piersiowego. Analiza parametrów siatki pozwala na ocenę funkcjonalności poszczególnych segmentów kręgosłupa szyjnego. VRneck SOLUTION składa się z kilku elementów: gogli wirtualnej rzeczywistości (VR), systemu specjalnych żyroskopów do pozycjonowania ciała w czasie wykonywania badania oraz oprogramowanie umożliwiające rejestrację oraz analizę zadań funkcjonalnych wykonywanych przez pacjenta.  

Korzyści:

Znaczące przyspieszenie diagnostyki i podjęcie wczesnej zindywidualizowanej rehabilitacji z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w porównaniu do dotychczasowych, subiektywnych metod oceny funkcji kręgosłupa szyjnego; uzupełnienie obecnie dostępnych metod w systemie ochrony zdrowia. Dodatkowe wykorzystanie wirtualnej rzeczywistości w kinezyterapii pozwala na optymalizację postępowania terapeutycznego. 

Etap prac:

Prezentacja produktów na targach wynalazczości: 

– nagrody zdobyte podczas 61. edycji Międzynarodowych Targów Wynalazczości, Badań Naukowych i Nowych Technik BRUSSELS INNOVA 2012 – srebrny medal oraz nagroda specjalna – Medal Państwowej Agencji Własności Intelektualnej – AGEPI, Republika Mołdawii – za innowację ‘The device for diagnosis and treatment of cervical spine’;  

– dwie nagrody specjalne oraz Złoty Medal na Międzynarodowych Targach Wynalazczości i Designu KIDE 2018 w Kaohsiung na Tajwanie. 

– uzyskanie finansowania NCBiR – podpisaniu przez konsorcjum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi (Lider) i Edventure Research Lab Sp. z o.o. – spółki z grupy kapitałowej Betacom SA. 

– prowadzone są badania kliniczne w celu potwierdzenia skuteczności diagnostycznej i terapeutycznej systemu, jak również oceny bezpieczeństwa i przydatności w planowaniu terapii oraz monitorowaniu skuteczności leczenia. 

Zastosowanie:

Diagnostyka, planowanie terapii oraz monitorowania procesu rehabilitacji pacjentów z zaburzeniami funkcjonalnymi w obrębie kręgosłupa szyjnego, połączenia szyjno-głowowego i szyjno-piersiowego wywołanymi chorobami układu mięśniowo-szkieletowego lub urazami. Opracowanie programu indywidualnej terapii, który zawiera m.in. zabiegi terapii manualnej, kinezyterapii czy zabiegi fizykoterapeutyczne. Pomocne narzędzie w pracy lekarzy, fizjoterapeutów, rehabilitantów i trenerów personalnych;

Kontakt:

@:  sylwia.grzelak@umed.lodz.pl, tel.: 502 447 575 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.