Katalog technologiczny

Tytuł:

Sposób prognozowania stopnia ciężkości przebiegu wirusowego zakażenia SARS-Cov-2 w chorobie COVID-19 oraz test diagnostyczny.

Status ochrony:

Patent nr 241992 

Przedmiot:

Przedmiotem wynalazku jest sposób prognozowania stopnia ciężkości przebiegu wirusowego zakażenia SARS-Cov-2 u pacjentów w przebiegu choroby COVID-19, poprzez ocenę odpowiedzi proliferacyjnej SARS-Cov-2 specyficznych limfocytów o fenotypie CD154/CD45 oraz predykcyjny test diagnostyczny wykorzystujący wspomniany sposób do oceny przeżywalności pacjentów zainfekowanych SARS-Cov-2. 

Korzyści:

Wprowadzenie predykcyjnego testu diagnostycznego pozwoli na zmniejszenie poniesionych sił i środków wykorzystywanych przez szpitale do przeprowadzania selekcji pacjentów i przede wszystkim na efektywniejszą selekcję pacjentów z grup ryzyka.  

Obecnie nie istnieje czuły, swoisty i zwalidowany test laboratoryjny wykonywany z materiału pobranego z krwi obwodowej, który pozwalałby na postawienie predykcyjnej diagnozy w przypadku przebiegu zakażenia wirusem SARS-2-Cov-2. 

Wysoka swoistość przeciwciał monoklonalnych oraz „charakter” odpowiedzi immunologicznej na antygen, na którym oparty jest test, determinuje zalety prezentowanej metody, która z pewnością będzie charakteryzowała się wysoką swoistością oraz czułością. Obie cechy w przypadku testów diagnostycznych są bardzo istotne. Kolejną zaletą metody jest bardzo krótki czas otrzymania wyniku świadczącego o rozpoznaniu choroby ok. 48-72 godziny – od chwili pobrania materiału (krew pełna pobrana z żyły łokciowej na antykoagulant heparyna litowa) do otrzymania wyników. 

Etap prac:

Gotowa, zwalidowana metoda.

Zastosowanie:

Predykcyjny test diagnostyczny w kierunku zakażenia SARS-Cov-2, selekcja pacjentów z wybranych grup ryzyka wystąpienia choroby COVID-19. 

Kontakt:

@:  sylwia.grzelak@umed.lodz.pl, tel.: 502 447 575 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).