CIITT Uniwersytet Medyczny w Łodzi > Katedra Farmacji Stosowanej / Zakład Farmacji Aptecznej / Zakład Technologii Postaci Leku. Wykaz Usług

LISTA USŁUG

Zakład dysponuje aparaturą i zespołem specjalistów a jego działalność jest wielokierunkowa i obejmuje zagadnienia badań preformulacyjnych, formulacyjnych i analitycznych w zakresie produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków:

– badania preformulacyjne dotyczące właściwości substancji pomocniczych i ich zastosowania w technologii produktów leczniczych, wyrobów medycznych, suplementów diety i kosmetyków .

– zwiększanie rozpuszczalności substancji biologicznie czynnych z udziałem niejonowych surfaktantów referencyjnych i innowacyjnych;

– badania formulacyjne, projektowanie składu i technologii wytwarzania stałych, półstałych i płynnych postaci leków, suplementów diety, wyrobów medycznych, szerokiej gamy postaci kosmetycznych

– wykonywanie badań farmaceutycznych w normie kontroli jakości produktu, np. wytrzymałość mechaniczna tabletek, czas rozpadu, analiza sitowa wielkości ziarna, testy dostępności farmaceutycznej (koszyczek, łopatka, przepływ), badania reologiczne, analiza tekstury, adhezja, kohezja, twardość, rozsmarowywalność itp.

– projektowanie i wykonywanie różnych modeli badawczych na indywidualne zapotrzebowanie kontrahenta, wykraczające poza normy farmakopealne a uwzględniające specyfikę produktu lub procedury, np.: modele badawcze dla wykazywania określonych właściwości wyrobów medycznych, postaci farmaceutycznych i kosmetycznych itp.

– przygotowywanie formulacji generycznych poprzez analizę składu i badania farmaceutyczne leku oryginalnego;

– wykonywanie ekspertyz w zakresie formulacji składu postaci leku i kosmetyku oraz jego trwałości w różnych zestawieniach temperatury i wilgotności

– badania porównawcze produktów leczniczych, kosmetyków suplementów diety wyrobów medycznych z zakresu leków oryginalnych i generycznych, interpretacja różnic pomiędzy produktami w celu projektowym lub marketingowym

– badania reologiczne leków i kosmetyków, obejmujące zaawansowane pomiary lepkościowe, takie jak pomiar lepkości strukturalnej produktu przy niskich i wysokich szybkościach ścinania, wykonanie krzywych płynięcia, krzywych lepkości, ocenę tiksotropii i wartości granicy płynięcia

– przewidywanie w oparciu o dane reologiczne właściwości użytkowych leków i kosmetyków (czas kontaktu produktu ze skórą, łatwość rozsmarowywania, wybór sposobu aplikacji kosmetyków, rodzaju opakowania, sposobu dozowania, umożliwiającym wydajne i łatwe użytkowanie produktu);

– badania teksturometryczne obejmujące ocenę twardości, rozsmarowywalności, adhezji i kohezji postaci leków i kosmetyków, podawanych na skórę i błony śluzowe

– badania kąta zwilżania i swobodnej energii powierzchniowej, wyznaczanie stałej polarnej i stałej dyspersyjnej układów, postaci leku, filmów membranowych i innych powierzchni (goniometr);

– opracowywanie i wykonywanie kompleksowych analiz wyrobów medycznych (np. modele mechaniczne i fizyczne pokrycia warstwą wyrobu medycznego) na potrzeby dokumentacji rejestracyjnych i audytu;

– doradztwo w zakresie budowy postaci leku i funkcjonalności terapeutycznej pod kątem historii marketingowej produktów.

Realizowaliśmy projekty dla: Instytut Ciężkiej Syntezy Organicznej „Blachownia”, Teva Pharmaceuticals, Aflofarm Farmacja Polska, Roche, Berlin Chemie-Menarini, Sandoz, 3M Poland, Egis, Celvet, Emopharm, Polfarmex SA

OSOBY DO KONTAKTU:

prof. dr hab. n. farm. Andrzej Stańczak , andrzej.stanczak@umed.lodz.pl

dr .n. farm. Michał Kołodziejczyk ,   michal.kolodziejczyk@umed.lodz.pl

Zakład Farmacji Aptecznej, Katedra Farmacji Stosowanej

 1. Poszukiwanie, projektowanie i rozwój leku
  • Rozpoznawanie mechanizmu działania leku (target)
  • Skriningowetesty aktywności in vitro (na wyizolowanym materiale biologicznym  ze szczególnym uwzględnieniem receptorowych szlaków genetycznych receptorów hormonalnych)
  • Skriningowetesty in vivo (modele zwierzęce)
  • Scyntylacyjna analiza wiązania ligand-receptor
 2. Opracowywanie  formulacjileku (API)
  • Analiza parametrów fizykochemicznychw tym rozpuszczalności, liofilowości (Log D), trwałości i stabilności związków trudno rozpuszczalnych
  • Analiza parametrów biodostępności
  • Analiza parametrów biorównoważności
 3. Badania przedkliniczne
  • Testy genotoksycznościin vitro i in vivo
  • Analiza metabolizmu lekuin vitro i in vivo
  • Farmakologia leku– parametry farmakodynamiczne i toksokinetyczne

OSOBA DO KONTAKTU:

dr hab n. farm. Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

e-mail: katarzyna.blaszczak-swiatkiewicz@umed.lodz.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).