CIITT Uniwersytet Medyczny w Łodzi > Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej

Katedra Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej i Zakład Genetyki Klinicznej Uniwersytetu Medycznego już od kilkudziesięciu lat prowadzi poradnictwo i diagnostykę w zakresie genetyki – zarówno przed urodzeniowej jak i po urodzeniowej. Prowadzimy badania naukowe z zakresu nowoczesnych aspektów genetyki klinicznej i molekularnej. Wraz z rozwojem współczesnej genetyki klinicznej, poszerzając nasze doświadczenia, wdrożyliśmy wysoce specjalistyczne procedury naukowe i diagnostyczne, dzięki którym zakres wykonywanych przez Naszą placówkę badań sukcesywnie rośnie.

Wykonujemy badania w zakresie cytogenetyki klasycznej (hodowle komórkowe, kariogramy, technika FISH), cytogenetyki molekularnej (mikromacierze aCGH, MLPA, SNParray) jak i genetyki molekularnej (techniki PCR, ekspresje genów, sekwencjonowanie Sanger, NGS-panele genowe, exome sequencing, whole genome sequencing).

Oferujemy również indywidualne projektowanie genetycznych modeli oceny podłoża choroby u pacjentów – zgodnie z Państwa sugestią. 

Unikatowe wyposażenie

 • Sekwenator Illumina Next 550 – platforma do sekwencjonowanie nowej generacji oraz analizy rozkładu polimorficznych loci SNParray
 • Sekwenator kapilarny 8 kapilar – wg.Sangera
 • Platforma do analizy ekspresji genów w czasie rzeczywistym, identyfikacja patogenów
 • Skaner wysoko rozdzielczy do analizy rozkładu polimorficznych loci Affymetrix HD
 • Skaner wysokiej rozdzielczości do mikromacierzy aCGH
 • Wysokiej jakości mikroskopy świetlne i fluorescencyjne
 • C1 Fuidime – system do wychwytywania pojedynczych komórek
 • GloMax – system do funcjanalnej analizy mutacji in vitro
 • Pierwsza klasa czystości stanowiska pracy laminarnego – 6 szt.
 • Inkubatory CO2 – 8 szt.
 • Zamrażarki -86C i dewary z ciekłym azotem
 • Automatyczna platforma do „składania” reakcji sekwencjonowania, genotypowania itp…
 • Platforma do oceny i analizy jakościowej próbek biologicznych TapeStation 2200
 • Automaty do izolacji DNA, RNA…..

Kontakt:
Sekretariat Katedry Genetyki Klinicznej i Laboratoryjnej Zakładu Genetyki Klinicznej
tel.: 42 272 57 67
e-mail: katedra.genetyki@umed.lod

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).