Katalog technologiczny

Tytuł:

MedipostSystem i sposób wykonywania posturografii dynamicznej

Status ochrony:

Paten – Numer prawa ochronnego międzynarodowego: EP 3 669 759 A1, EP 3 785 605 A1, EP 3 786 976 A1, EP 3 785 627 A1, EP 3 785 628 A1. 

Przedmiot:

Przedmiotem wynalazku jest nowatorski system diagnostyczno-rehabilitacyjny przeznaczony do oceny i rehabilitacji zaburzeń układu równowagi. Nowatorskie technicznie urządzenie wyposażone jest w czujniki służące ocenie funkcjonalnej układu równowagi i analizy chodu. Przenośne urządzenie elektroniczne oparte jest na czujnikach trójosiowych – żyroskopach i akcelerometrach – umieszczanych na określonej części ciała, wykonanych jako nowoczesne mikromechanizmy (MEMS). System ten stanowi powiązanie medycyny, biomechaniki, elektroniki oraz informatyki. 

Korzyści:

Konstrukcja urządzenia, system oraz aplikacja pozwala na łatwe i szybkie przeprowadzenie niemalże w dowolnym miejscu zaimplementowanych badań rehabilitacyjnych. 

Wykorzystanie najnowszych technik przy stosunkowo niskim wskaźniku cena/funkcjonalność stanowi o atrakcyjności systemu na rynku urządzeń medycznych oraz powszechnie stosowanych. Dostępne dotychczas na światowych rynkach urządzenia charakteryzuje mniejsza uniwersalność przy znacznie wyższej cenie w stosunku do systemu Medisept. 

Etap prac:

Przeprowadzono walidację rozwiązania – badanie w grupie osób zdrowych i osób z dysfunkcją układu przedsionkowego w teście Swap Seats; przeprowadzono analizy porównawcze pomiędzy posturografią statyczną i dynamiczną (posturography-HS; Sensory Organization Test – SOT) oraz urządzeniem Medisept. Wykonano testy kliniczne takie jak badanie równowagi i chodu wg Tinetti, test wstań i idź (TUG), skala równowagi Berga (BBS), Dynamic Gait Index (DGI). 

Zastosowanie:

Wykorzystanie technologii jako badania przesiewowego zaburzeń równowagi w szczególności u osób starszych oraz u osób z zaburzeniami równowagi spowodowanymi urazami, dysfukcją przedsionkową, w celu określenia poziomu ryzyka wystąpienia upadków; ocena ekspozycji, stanu zdrowia i rozwoju neurobehawioralnego w okresie pokwitania; możliwość zaprojektowania i monitorowania indywidualnego programu rehabilitacji zaburzeń równowagi, a tym samym wspomaganie w leczeniu i nadzorowaniu ćwiczeń rehabilitacyjnych, włączając ocenę funkcjonalną. 

Kontakt:

@:  sylwia.grzelak@umed.lodz.pl, tel.: 502 447 575 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).