Katalog technologiczny

Tytuł:

Ring gazometryczny (Urządzenie do pobierania i analizy parametrów krwi)

Status ochrony:

Patent europejski EP3711669

Przedmiot:

Przedmiotem wynalazku jest urządzenie do automatycznego pobierania i analizy parametrów krwi, znajdujące zastosowanie w podmiotach leczniczych, jak i w warunkach pozaszpitalnych, bez udziału personelu medycznego.

Urządzenie może być wykorzystywane w telemedycynie, a więc do monitorowania stanu pacjenta przebywającego w domu i podjęcia szybkich decyzji medycznych na odległość.

Przedmiot wynalazku składa się z części stałej i wymiennego modułu, mającego postać obrotowego pierścienia (ringu). W ringu znajdują się cztery segmenty wyposażone w aparat kłujący. Pozwalają one na cztery niezależne pobrania krwi z opuszki palca. Pacjent musi jedynie włożyć palec do pierścienia.

Korzyści:

Celem wynalazku jest rozwiązanie problemu konieczności przeprowadzenia diagnostyki i wdrażania leczenia pacjenta w warunkach szpitalnych oraz usprawnienie monitorowania efektów zleconej terapii – użytkownik sam w sposób zautomatyzowany wykonuje pobranie i analizę parametrów krwi w warunkach domowych, bez udziału personelu medycznego, przy jednoczesnym stałym, zdalnym nadzorze nad jego stanem zdrowia. Automatyzacja urządzenia ma ograniczyć do minimum zaangażowanie personelu medycznego m.in. poprzez ograniczenie konieczności hospitalizacji i częstości wizyt pacjenta w poradni w celu pobrania krwi do badania.

Szeroki zakres wykorzystania rozwiązania – możliwość oznaczania różnych parametrów (pomiar glikemii, gazometrii krwi, markerów stanu zapalnego, antygenów).

Ze względu na zainstalowanie wewnątrz urządzenia środków zakłuwających, będących poza wzrokiem użytkownika, jest szczególnie polecane osobom wrażliwym na widok igły i zabieg pobierania próbki krwi.

Etap prac:

Demonstrator w prototypowni medycznej Centrum Innowacji i Transferu Technologii.

Zastosowanie:

Telemedycyna, opieka koordynowana, monitoring parametrów.

Kontakt:

@: jaroslaw.kowalewski@umed.lodz.pl, tel.: 797 604 075

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.