Katalog technologiczny

Tytuł:

Tabletki szybkiego rozpadu

Status ochrony:

Know-how w trakcie zgłoszenia patentowego

Przedmiot:

Postać farmaceutyczna, która stanowić ma innowacyjny nośnik substancji stosowanych w farmakoterapii chorób m.in. błony śluzowej jamy ustnej, poprawiając komfort aplikacyjny, zapewniając dokładność dawkowania oraz wydłużenie okresu retencji.

Korzyści:

Utworzone filmy wyróżniają się szeregiem korzystnych właściwości m.in. wysoką adhezją i kohezją, łatwą zdolnością do dyspersji, przez co z powodzeniem mogłyby stanowić nośnik leków stosowanych w miejscowej farmakoterapii śluzówki jamy ustnej. Rezultatem ich użycia mogłoby być wydłużenie okresu retencji leków i poprawa komfortu aplikacyjnego, a w efekcie końcowym wyższa efektywność wdrożonego leczenia.

Etap prac:

Przeprowadzono badania czasu rozpadu, oceniono ich właściwości filmotwórcze oraz określono parametry teksturometryczne formulacji – adhezję, kohezję i rozsmarowywalność. Zbadano dynamikę przemiany tabletki do postaci filmu. Stosując alkohole cukrowe i sole nieorganiczne, zoptymalizowano czas dezintegracji tabletek do wartości poniżej 60 sekund. Wykorzystując mukoadhezyjne polimery, udoskonalono właściwości aplikacyjne powstałych filmów. Wykorzystując technologię bezpośredniej kompresji, wytworzono 5 serii tabletek placebo o docelowej masie równej 200 mg zawierających polimery błonotwórcze.

Zastosowanie:

Nowy nośnik substancji stosowanych w farmakoterapii chorób m.in. błony śluzowej jamy ustnej.

Kontakt:

@: sylwia.grzelak@umed.lodz.pl, tel.: 502 447 575 

Projekt „Inkubator Innowacyjności 4.0”, finansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 (PO IR), MNiSW/2020/332/DIR

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.