CIITT Uniwersytet Medyczny w Łodzi > Zakład Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej. Wykaz Usług

Oferowane usługi:

  1. Przeprowadzenie analizy statystycznej danych z projektu naukowego oraz analiz z wykorzystaniem metod data-mining – oferta obejmuje opracowanie statystyczne danych pochodzących z projektów naukowych oraz przygotowanie wizualnej prezentacji uzyskanych wyników pod kątem publikacji czy też prezentacji na konferencji naukowej. Poza standardowymi metodami statystycznymi oferujemy analizę danych wielkoskalowych tj. badania mikromacierzowe, proteomiczne z wykorzystaniem narzędzi bioinformatycznych i data miningowych. Możliwość współpracy komercyjnej lub na zasadach współpracy naukowej po uzgodnieniu
  2. Doradztwo w projektowaniu badań naukowych i analizy danych – oferta doradztwa na etapu projektowania badania naukowego dotyczy: obliczenia mocy statystycznej badania lub też obliczenia wymaganej liczebności próby, pomocy przy projektowaniu koncepcji badania ze zwróceniem szczególnej uwagi na późniejszą analizę danych i ocenę możliwości ich wykonania. Przeprowadzenie wstępnej analizy danych potrzebnych do przygotowania wniosku grantowego oraz przygotowania opisu analizy statystycznej. Oferta skierowana jest również do doktorantów i realizowana jest w postać konsultacji statystycznych pod kątem odpowiedniego dobrania testów statystycznych do stawianych hipotez badawczych.
  3. Szkolenia w zakresie metodologii badań naukowych oraz statystyki  – oferujemy przygotowanie krótkich szkoleń grupowych z zakresu podstawowych metod statystycznych używanych w badaniach biomedycznych oraz podstaw metodologii badań naukowych. Przedstawiamy przykłady badań naukowych z ciekawymi rozwiązaniami statystycznymi. Szkolenie jest przygotowywane indywidualnie w zależności od tematyki badań, którą zajmują się zleceniodawcy. Kompleksowe szkolenie z zakresu biostatystyki oferujemy w postaci studiów podyplomowych: http://a.umed.pl/pl/index1.php?dir=akt&mn=tresc-komunikat&txt=4178
  4. Popularyzacja badań naukowych ze szczególnym uwzględnieniem badań translacyjnych w medycynie (wykłady, prelekcje) – oferujemy przygotowanie wykładów popularyzujących naukę i przybliżających tematykę badań translacyjnych w medycynie w ramach konferencji czy szkoleń skupiających się wokół badań naukowych w medycynie. Na potrzeby zleceniodawcy przygotowywana jest odpowiednia prezentacja przez naszych pracowników z odpowiednim doświadczeniem i przeszkoleniem z zakresu prezentacji naukowych. Wykład lub prelekcja może być przeprowadzona na terenie Łodzi, w Polsce lub w zagranicami kraju.

Dane kontaktowe:

Dr. hab. n. med., Wojciech Fendler prof. UM
Kierownik Zakładu Biostatystyki i Medycyny Translacyjnej
Mazowiecka 15, 92-215 Łódź, Polska
e-mail: wojciech.fendler@umed.lodz.pl, wojciech_fendler@dfci.harvard.edu
https://biostat.umed.pl

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. We are committed to protecting your privacy and ensuring your data is handled in compliance with the General Data Protection Regulation (GDPR).