Katalog technologiczny

Tytuł:

AntimicroGAME 

Status ochrony:

Patent na znak towarowy 302527 

Przedmiot:

AntimicroGAME to edukacyjna gra planszowa służąca do nauki farmakologii leków przeciwdrobnoustrojowych, dyscypliny zajmującej się mechanizmami działania, profilami toksyczności, interakcji leków, drogi podawania środków przeciwdrobnoustrojowych, a także podstawowymi zasadami wprowadzania racjonalnej terapii przeciwdrobnoustrojowej. Treść merytoryczna „AntimicroGAME” została oparta na aktualnym programie nauczania Podstawowej Farmakologii Medycznej dla studiów licencjackich na kierunku Medycyna (Uniwersytet Medyczny w Łodzi 2012) i została następnie zweryfikowana przez niezależnego starszego specjalistę Farmakologii Medycznej. 

Korzyści:

Gra stanowi narzędzie poprawiające krótko- i długoterminowe utrwalanie wiedzy przez studentów. Gra tworzy wolne od ryzyka środowisko do podejmowania decyzji i rozwiązywania problemów, promując przyjazną rywalizację oraz zmniejszając stres i niepokój, poprawiając proces dobywania wiedzy, umiejętności komunikacyjne i interakcje społeczne.  Przeprowadzone badania randomizowane wykazały, że udział w grze, w porównaniu do tradycyjnej formy wykładu, pozwala lepiej przygotować się do egzaminu przedmiotowego z farmakologii. Ponadto gra sprawdza zdolność studentów do podejmowania postępowań w kontekście rzeczywistych sytuacji, z którymi spotkają się w swoim przyszłym życiu zawodowym. 

Etap prac:

AntimicroGAME została przetestowana w randomizowanym kontrolowanym podwójnie zaślepionym badaniu naukowym z udziałem 124 studentów kierunku lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. Wyniki badań opublikowano w czasopiśmie OXFOR Academic: FEMS Microbiology Letters (link: https://doi.org/10.1093/femsle/fnw045). 

Zastosowanie:

Gra jest przeznaczona dla studentów kierunków medycznych, jako narzędzie pomocnicze w podstawowym systemie kształcenia. 

Kontakt:

@:  sylwia.grzelak@umed.lodz.pl, tel.: 502 447 575 

Ta strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym.