Nasi wynalazcy

dr n.chem.

Andrzej Kotyński

Zastosowanie związku kompleksowego platyna (II) oraz sposób wytwarzania związku kompleksowego platyny (II) P.413120 (współpraca z Prof. Ochockim)

dr n. med.

Bartłomiej Grobelski

Sposób wytwarzania protezy do chirurgii rekonstrukcyjno-odtwórczej oraz proteza otrzymana tym sposobem P.412169

prof. dr hab. n.med.

Cezary Watała

 1. Polyphenolic formulation, its preparation and use PCT/PL2012/000063
  EP2741758
 2. Preparat polifenolowy o działaniu przeciwpłytkowym, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu przeciwpłytkowym P.395897 i preparatu polifenolowego P.395899
 3. Preparat polifenolowy o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego P.395898

Do pobrania:

prof. dr hab. n.farm.

Eligia M. Szewczyk

Sposób badania rozwoju biofilmów i urządzenie do badania rozwoju biofilmów zgł. P.396419

prof. dr hab. n.farm.

Elżbieta Mikiciuk-Olasik

 1. Nowe dimetyloaminobenzoilowe pochodne takryny i sposób ich otrzymywania P.402047
 2. Nowe pochodne benzimidazolu, sposób wytwarzania i zastosowanie pochodnych benzimidazolu P.395184
 3. Nowe pochodne takryny i sposób ich otrzymywania. Nr 213494
 4. Sposób otrzymywania N-(2-dietyloaminoetylo)-3-jodo-4-metoksybenzamidu znakowanego promieniotwórczym jodem. nr 207965

dr hab. n. med. prof. nadzw.

Elżbieta Pawłowska

Pozycjoner języka, narzędzia medyczne RCD 002522268-0001

dr hab. n.med.

Ewelina Gaszyńska

Laryngoskop do trudnych intubacji ADAMS nr zgł. P.405827, numer patentu

dr hab. n.med.

Jacek Golański

 1. Polyphenolic formulation, its preparation and use PCT/PL2012/000063
  EP2741758
 2. Preparat polifenolowy o działaniu przeciwpłytkowym, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu przeciwpłytkowym P.395897 i preparatu polifenolowego P.395899
 3. Preparat polifenolowy o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego P.395898

prof. dr hab. n.med.

Jacek Kuśmierek

Sposób otrzymywania N-(2-dietyloaminoetylo)-3-jodo-4-metoksybenzamidu znakowanego promieniotwórczym jodem. nr 207965

dr hab. n.med.prof. nadzw.

Jakub Fichna

Nowe pochodne salwinoryny B, ich nowe zastosowanie medyczne, farmaceutycznie akceptowalna postać leku P.406776

dr n.med.

Janusz Kapuściński

Sposób otrzymywania N-(2-dietyloaminoetylo)-3-jodo-4-metoksybenzamidu znakowanego promieniotwórczym jodem. nr 207965

prof. dr hab. n.med.

Jarosław Kasprzak

Sposób łącznej analizy badań echokardiograficznych i tomografii kompterowej zgł. P.400522

prof. dr hab. n.farm.

Justyn Ochocki

 1. Związek kompleksowy srebra, sposób wytwarzania związku oraz zastosowanie związku P.404583
 2. Silver complex compounds, method for their production and their use EP14174623.0
 3. Nowe związki srebra i sposób wytwarzania nowych związków srebra na bazie P.404583. Nowy numer zgłoszenia P.411078
 4. Zastosowanie związku kompleksowego platyna (II) oraz sposób wytwarzania związku kompleksowego platyny (II) P.413120

dr hab. n.farm.

Katarzyna Błaszczak-Świątkiewicz

Nowe pochodne benzimidazolu, sposób wytwarzania i zastosowanie pochodnych benzimidazolu P.395184

mgr

Łukasz Wieteska

Sposób badania rozwoju biofilmów i urządzenie do badania rozwoju biofilmów zgł.P.396419

dr n. med.

Magdalena Wrzesińska

Piramida Zdrowego Stylu Życia – Tablica tyflograficzna RCD 003057090

dr n.farm.

Małgorzata Fabijańska

Zastosowanie związku kompleksowego platyna (II) oraz sposób wytwarzania związku kompleksowego platyny (II) P.413120 (współpraca z Prof.. Ochockim)

prof. dr hab. n.med.

Marcin Kozakiewicz

 1. Sposób monitorowania wyników leczenia chorych po zabiegach wykonywanych w obrębie kości w chirurgii stomatologicznej [P 332753]. Kozakiewicz M. 2005
 2. Urządzenie do mocowania w jamie ustnej materiału czułego na promieniowanie jonizujące [P 332754]. Kozakiewicz M. 2005
 3. Wskaźnik intensywności naświetlenia materiału czułego na promieniowanie rentgenowskie [P 332755]. Kozakiewicz M. 2005
 4. Trójwarstwowa membrana barierowa [P 350950]. Kozakiewicz M., Bodek  K. H.: Biuletyn Urzędu Patentowego. 28.12.2007
 5. Wielowarstwowa membrana barierowa [P 350951]. Kozakiewicz M., Bodek K. H.: Biuletyn Urzędu Patentowego. 28.12.2007
 6. Łyżka do wprowadzania wszczepów ścian oczodołów i sposób wprowadzania wszczepów do oczodołów [P.399387].Kozakiewicz M. Patent 28.11.2014
 7. Implant ściany oczodołu. [P.399389].Kozakiewicz M. Patent 28.11.2014
 8. Śródoperacyjna osłona rogówki gałki ocznej. [P.398609] Kozakiewicz M. Patent 28.11.2014
 9. Urządzenie do umieszczania implantów w ciele człowieka, szczególnie implantu ściany oczodołu [P.397402] Kozakiewicz M. Patent 2.12.2014
 10. Płytka do zespalania złamań wyrostka kłykciowego z gałęzią żuchwy [P.400191] Kozakiewicz M. Patent 24.11.2014
 11. Śruba, szczególnie do mocowania płytek zespalających złamania wyrostków kłykciowych żuchwy [P.220389], Kozakiewicz M. Patent 30.11.2015
 12. Implant ściany oczodołu [P. 219267], Kozakiewicz M. Patent 23.12.2015
 13. Kozakiewicz M.: A universal plate for osteosynthesis of mandibular condylar fracture. Wniosek patentowy UE: PCT/EP2016/061042. 17.05.2016
 14. Kozakiewicz M.: Łyżka do wprowadzania wszczepów ścian oczodołów.  2016.03.29. Patent 220902.
 15. Kozakiewicz M.: Implant ściany oczodołu. 2016.03.29 Patent 220903.
 16. Kozakiewicz M.: Śródoperacyjna osłona rogówki gałki ocznej. 2016.03.29. Patent 220904.

dr hab. n.med.

Marcin Różalski

 1. Polyphenolic formulation, its preparation and use PCT/PL2012/000063
  EP2741758
 2. Preparat polifenolowy o działaniu przeciwpłytkowym, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu przeciwpłytkowym P.395897 i preparatu polifenolowego P.395899
 3. Preparat polifenolowy o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego, sposób jego wytwarzania, środek farmaceutyczny, dodatek żywieniowy oraz zastosowanie preparatu polifenolowego o działaniu modulującym aktywność śródbłonka naczyniowego P.395898

dr n.farm.

Michał Kołodziejczyk

 1. Sposób oksyetylenowania frakcji smalcu P.410768
 2. Sposób solubizacji cholesterolu P.410769
 3. Sposób solubizacji cholesterolowych kamieni żółciowych P.410766
 4. Sposób oksyetylenowania tłuszczów P.410767

dr n.farm.

Michał Nachajski

 1. Sposób oksyetylenowania frakcji smalcu P.410768
 2. Sposób solubizacji cholesterolu P.410769
 3. Sposób solubizacji cholesterolowych kamieni żółciowych P.410766
 4. Sposób oksyetylenowania tłuszczów P.410767

dr hab. n.farm.prof. nadzw.

Paweł Szymański

 1. Nowe dimetyloaminobenzoilowe pochodne takryny i sposób ich otrzymywania P.402047
 2. Nowe pochodne takryny i sposób ich otrzymywania. Nr 213494

prof. dr hab. n. med.

Piotr Lipiec

Sposób łącznej analizy badań echokardiograficznych i tomografii kompterowej zgł. P.400522

prof. dr hab. n.med.

Tadeusz Robak

 1. PCT A nucleoside derivative for use as a drug, particularly for the treatment of chronic lymphocytic leukemia PCT/IB2015/055945
 2. Pochodna nukleozydu do stosowania jako lek, zwłaszcza w leczeniu przewlekłej białaczki limfacytowej P.408063

prof. dr hab. n.med.

Tomasz Gaszyński

Laryngoskop do trudnych intubacji ADAMS nr zgł. P.405827, numer patentu

dr hab. n.farm.

Urszula Kalinowska-Lis

 1. Związek kompleksowy srebra, sposób wytwarzania związku oraz zastosowanie związku P.404583
 2. Związek kompleksowy srebra, sposób wytwarzania związku kompleksowego oraz zastosowanie związku kompleksowego P.411078
 3. Silver complex compounds, method for their production and their use EP 2848608 (A1)
 4. Silver complex compound,  the method of preparation of the complex compound and the use of the complex compound EP 14174623

prof. dr hab. n.med.

Wojciech Młynarski

Sposób wytwarzania macierzy N-lipidowanych oligopeptydów immobilizowanych na podłożu o regularnej budowie z eksponowanymi grupami polarnymi, macierze N-lipidowanych oligopeptydów, ich zastosowanie do diagnozowania chorób oraz selekcji markerów chorób w badaniu przesiewowym, jak również wykorzystujący je sposób diagnozowania choroby in vitro P.393213

dr hab. n.med.prof. nadzw.

Wojciech Fendler

Sposób wytwarzania macierzy N-lipidowanych oligopeptydów immobilizowanych na podłożu o regularnej budowie z eksponowanymi grupami polarnymi, macierze N-lipidowanych oligopeptydów, ich zastosowanie do diagnozowania chorób oraz selekcji markerów chorób w badaniu przesiewowym, jak również wykorzystujący je sposób diagnozowania choroby in vitro P.393213

Nasi partnerzy